แบ่งปัน

271149  

ภาพ/ข่าว สุพรรณี

ทุกหน่วยงานเห็นชอบตรงกันที่ให้ทางเมืองพัทยายึดหลักจับปรับจริงกรณีหาบเร่แผงลอยในอัตราสูงสุด 2,000 บาท เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม มากกว่าคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาย ชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชายหาดเมืองพัทยา ครั้งที่ 4 พร้อมด้วย นาย ชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเกี่ยวกับการพิจารณาข้อเสนอ ผู้ชุมนุมที่กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มที่เคยได้ยื่นข้อเรียกร้องเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยผ่อนปรนการจับกุมและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามข้อเรียกร้องต่างๆแต่ทางที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชายหาดเมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อสรุปร่วมกันแล้วว่าทุกข้อที่ทางกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเรียกร้องมานั้นขัดแย้งกับข้อกฎหมายต่างๆจึงเห็นควรให้ยึดระเบียบปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่ได้มีการกำหนดไปแล้วก่อนหน้านี้ต่อไป ซึ่งจากประเด็นดังกล่าวจึงสร้างความไม่พอใจให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าจึงได้มารวมกันอีกครั้งประมาณ 200 คน โดยมีการปิดถนนและกดดันในการติดตามทวงถามคำตอบจากเมืองพัทยาอีกครั้ง โดยมีการเรียกร้องสิทธิไว้ 10 ข้อ คือ

  1. ขอให้ขายเป็นเวลาได้
  2. ขอให้มีการจัดขายโดยมีวันหยุด
  3. ขอให้จำกัดจำนวนรถที่มาขาย
  4. ขอให้จำกัดจำนวนรถที่มาขาย
  5. ขอให้มีการจับกุมชาวต่างชาติ
  6. ขอให้มีการปรับจำนวน 300 บาท
  7. ขอให้มีการขึ้นทะเบียนถูกกฎหมาย
  8. การจับกุม 1 ครั้งให้ขายได้ 1 เดือน
  9. หากรถเคลื่อนที่ต้องไม่จับกุม

และ10. เมื่อมีการหลบหนีอย่าปิดซอยจับ

ทั้งนี้จากการประชุมพิจารณาร่วมกันในครั้งนี้เกี่ยวกับข้อเรียกร้องทั้ง 10 ข้อ ของผู้ชุมนุม ทางนายชนัฐพงศ์ ปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยาต้องเป็นเมืองที่มีกฎระเบียบและมีความเรียบร้อยไว้ยึดปฏิบัติ รวมทั้งต้องมองถึงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญ ทุกอย่างควรต้องทำอย่างมีรูปธรรมและทำตามข้อตกลงที่ถูกต้องของเสียงส่วนใหญ่ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมยังยืนไม่เห็นชอบทุกกรณีตามข้อเรียกร้องทั้ง 10 ข้อที่ทางกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าได้เรียกร้องมาเพราะถือว่าทุกข้อเป็นการเห็นต่อประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมและที่สำคัญผิดกฎหมายตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ส่วน นายชาคร นายอำเภอบางละมุง กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมจะเดินทางมาฟังผลการพิจารณา ในกรณีนี้ทางนายอำเภอเสนอให้ทางผู้ชุมนุมส่งตัวแทนเข้ามารับฟังการพิจารณา โดยห้ามนำผู้ชุมนุมมาปิดถนนหรือปิดการจราจรเพื่อกดดันการทำงานของทางเจ้าหน้าที่เด็ดขาดหากพบว่ามีการฝ่าฝืนจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายทันที

นอกจากนี้ทางที่ประชุมยังยืนยันเห็นชอบตรงกันว่าหลังจากวันที่ 19 สิงหาคม 2559 จะยังคงดำเนินการจับปรับในอัตราสูงสุดจำนวน 2,000 บาท เหมือนเดิมโดยเฉพาะในเขตบริเวณถนนสายชายหาดตลอดทั้งสายตั้งแต่พัทยาเหนือจนถึงพัทยาใต้ ส่วนในบริเวณอื่นๆจะมีการจับปรับตามดุลยพินิจของทางเจ้าหน้าที่