แบ่งปัน

16_08_18-13_32_32  16_08_18-13_32_35

16_08_18-13_32_40  16_08_18-13_32_49

อัมพร/พัทยา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบ 17 มาตรการด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เน้นย้ำเมืองพัทยาต้องคลีนทุกเรื่อง เพื่อให้สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับเวิร์ลคลาส

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.59 ที่ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. เดินทางมาเป็นประธานเพื่อรับทราบแนวทางและมาตรการต่างๆ ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ภายหลังเกิดเหตุระเบิดหลายจังหวัดในภาคใต้ โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย รอง ผวจ.ชลบุรี พล.ท.องอาจ ชวาลวิวัฒน์ รอง ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการปรองดอง 3 กองกำลังรักษาความมั่นคงภายใน (ศปป.3 กอรมน.) พร้อมกำลังตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชลบุรี , กองบัญชาการสอบสวนกลาง รวมถึงผู้แทนสถานกงศุลรัสเซียและกงศุลจีน เข้าร่วมประชุม

พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. เปิดเผยว่า สำหรับสรุปมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 17 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 มิติคือ มิติที่ 1.มาตรการในเชิงบริหาร เช่นจัดตั้ง ศปก.ท่องเที่ยว, การจัดตั้ง ศปก.โมบาย และศปก.กล้องของเมืองพัทยา มิติที่ 2 การสืบสวนหาข่าว ซึ่งในเรื่องดังกล่าวเมืองพัทยา ให้ความสำคัญในเรื่องการสืบสวนหาข่าว ล่าสุดมีรายงานว่า มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยเฉพาะร้านโทรศัพท์มือถือทั้งหมด 152 แห่ง ซึ่งถือเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมแทบทุกเรื่อง อีกทั้งได้ดึงแนวร่วม รถจักรยานยนต์รับจ้าง จำนวน 8,900 คัน เป็นแนวร่วมเหมือนสายตรวจจักรยาน ซึ่งทั้ง 2 มิตินี้สามารถช่วยในการสืบสวนหาข่าวได้เป็นอย่างดี มิติที่ 3 มาตรการการป้องกัน ด้วยการตั้งจุดตรวจร่วมที่สำคัญ 14 แห่ง และจุดเฝ้าระวัง 26 แห่ง โดยสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครเข้ามาร่วม และมิติที่ 4 คือการปราบปราม โดยเฉพาะในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งมิตินี้ ทาง กอ.รมน.ก็จะเข้ามาร่วมกันในการช่วย ป้องกันปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอีกส่วนหนึ่ง

ดังนั้น จึงขอให้ทุกภาคส่วนมั่นใจได้ว่า เมืองพัทยาจะคลีนทุกเรื่องทั้งปัญหาอาชญากรรมและอาชญากรรมข้ามชาติ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม มีรายงานเข้ามาว่าในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาว่าเมืองพัทยายังไม่มีคดีใหญ่ ๆ ที่ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งเหตุการณ์ความไม่สงบในแหล่งพื้นที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ผ่านมาไม่ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยาแต่อย่างใด ก็ขอยืนยันว่า พัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับเวิร์ลคลาส ที่ทางราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะสามารถดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวได้อย่างดีและก็จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายอะไร เนื่องจากมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ได้ดำเนินการทุกวัน จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวสร้างความพอใจให้กับสถานกงสุลจีนและกงสุลรัสเซียเป็นอย่างมาก.