แบ่งปัน

S__13541405  S__13541406

S__13541408  S__13541409

S__13541410  S__13541411

ภาพ /ข่าว จุฑารัตน์

ไดอาน่ากรุ๊ป พัทยา จัดกิจกรรมเส้นทางสายบุญ สานสัมพันธ์ครอบครัวไดอาน่า ถวายองค์พระประธานหน้ายิ้ม (พระพุทธชินราชจำลอง) ชื่อว่า “พระพุทธปราโมทย์สกุลวรจักร์สุทินน์” ถวายวัดทุ่งบอน จ.จันทบุรี

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 21 ส.ค. 2559 ทาง ไดอาน่ากรุ๊ป พัทยา ได้จัดกิจกรรมเส้นทางสายบุญ สานสัมพันธ์ครอบครัวไดอาน่า ถวายองค์พระประธานหน้ายิ้ม (พระพุทธชินราชจำลอง) มีชื่อว่า “พระพุทธปราโมทย์สกุลวรจักร์สุทินน์” เพื่อประดิษฐาน ณ วัดทุ่งบอน ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี

กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของ พระปลัดสุรศักดิ์ ปุณณวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม นาง โสภิญ เทพจักร์ กรรมการผู้จัดการเครือไดอาน่า กรุ๊ป พัทยา และ นายเสนาะ สร้อยสกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกันเป็นประธานถวาย องค์พระประธานหน้ายิ้ม (พระพุทธชินราชจำลอง) มีชื่อว่า “พระพุทธปราโมทย์สกุลวรจักร์สุทินน์” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยจัดถวายพระประธานมอบให้วัดในถิ่นทุรกันดารและห่างไกล ในพิธีมีนาย พลิศร โนจา หรือ ครูจา และกลุ่มนักธุรกิจ พนักงานในเครือไดอาน่ากรุ๊ป สื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง

ในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากชาวบ้านทุ่งบอน ในพิธีถวายพระประธานหน้ายิ้ม (พระพุทธชินราชจำลอง) ชื่อว่า “พระพุทธปราโมทย์สกุลวรจักร์สุทินน์” ซึ่งมีหน้าตักกว้าง 80 นิ้ว มูลค่า 254,000 บาท มาประดิษฐานยังพระอุโบสถของวัดทุ่งบอน เพื่อดำรงไว้ในทางพุทธศาสนาสืบทอดคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต้อพุทธศาสนิกชนสืบไป

หลังจากที่มีการถวายองค์พระประธานเสร็จสิ้นได้มีการถวายผ้าป่า ท่ามกลางความอิ่มบุญอิ่มใจของผู้เข้าร่วมพิธีครั้งนี้เป็นอย่างมาก

S__13541412  S__13541414

S__13541415  S__13541417

S__13541418  S__13541420

S__13541404   S__13565955