แบ่งปัน

14088777_868852229915034_706418874_n 14088912_868849006582023_1741324816_n 14089328_868848956582028_1179553011_n 14089353_868847609915496_591038504_n

ภาพ-ข่าว/สุพจน์

    ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ”วิจิตราภูษา งามล้ำค่าภูมิปัญญาไทย เทิดไท้องค์ราชินี” จังหวัดชลบุรี

ที่ พิพิธภัณฑ์ เนาวรัตน์ผ้าไทย พัทยาใต้ ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา นำโดย นางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา ได้เปิดตัวพิพิธภัณฑ์เนาวรัตน์ผ้าไทย พร้อมนิทรรศการ “วิจิตราภูษา งามล้ำค่าภูมิปัญญาไทย เทิดไท้องค์ราชินี  ซึ่งมีนาย คมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีพร้อมเปิดกรวยต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ ก่อนกล่าวถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล  ในงานมีแขกผู้มีเกียรติมากมายเข้าร่วม อาทิ นาย ชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง นาย อนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา นาย ศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา นาย สินไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นาย มานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา นาย รัตนชัย สุทธิเดชานัย อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา รวมไปถึงกลุ่มสตรีผู้รักผ้าไทยเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียง  ในงานมีการเดินแฟชั่นผ้าไหมไทย

สำหรับ นิทรรศการ “วิจิตราภูษา งามล้ำค่าภูมิปัญญาไทย เทิดไท้องค์ราชินี” จัดขึ้นจากที่ นาง เนาวรัตน์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา เริ่มแรกมีความชอบเกี่ยวกับผ้าไทยและชอบสะสมผ้าไทยไว้  ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม ผ้าฝ้ายในภูมิภาคต่างๆ โดยเริ่มสะสมผ้าไหมมัดหมี่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ้าฝ้ายจากภาคเหนือ จนมีมากกว่า 1,000  ชิ้น ก่อนมีแนวคิดว่าจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเพื่อสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระนาเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชประสงค์จะฟื้นฟู รักษาและพัฒนามรดก ศิลปวัฒนธรรมของชาติในแขนงต่างๆให้มีความเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะทรงริเริ่ม ส่งเสริมและฟื้นฟูการทอผ้า ทั้งผ้าไหมและผ้าพื้นบ้านของภาคต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น พร้อมกับโอกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 12 ส.ค. ที่ผ่านมา  และขอเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไหมอย่างสม่ำเสมอเพื่อส่งเสริมความรู้ ทัศนคติที่ดี ค่านิยมและการสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อให้มรดกภูมิปัญญาของชาติได้รับการสืบทอดอย่างยั่งยืน

ทางด้าน นาย คมสัน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลยุรี กล่าวว่า การที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา โดยมี นางเนาวรัตน์  ค้าขาย มีแนวคิดในการจัดทำพิพิธภัณฑ์ผ้าไทยเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้นักท่องเที่ยวในครั้งนี้ นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาติให้ได้รับการสืบทอดอย่างยั่งยืน และสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันที่ส่งเสริมความเป็นไทย กระตุ้นทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมรายได้ต่อประชาชน