แบ่งปัน

S__8773660

ภาพ/ข่าว วาสนา

นายอำเภอบางละมุงย้ำทุกภาคส่วนกำหนดมาตรการในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแสวงหาความร่วมมือภาคเอกชนในการเฝ้าสังเกตและเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย

(24 ส.ค.59) ที่ห้องประชุมบรรยายสรุป ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นาย ชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอบางละมุง ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมได้เน้นย้ำในเรื่องของการกำหนดมาตรการในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการในเรื่องของการรักษาระดับความเข้มข้นในการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยเฉพาะในสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น พร้อมตรวจสอบสภาพกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งให้มีระบบหน่วยความจำที่สามารถตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังได้ อีกทั้งขอความร่วมมือภาคเอกชนให้ความรู้กับ รปภ. ในการสังเกตและเฝ้าระวังดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย เช่น ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น รวมทั้งให้มีระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์แสงสว่างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ ให้หน่วยข่าวในทุกพื้นที่ร่วมมือกันในการสืบสวนหาข่าว เพื่อระวังการก่อเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติหน้าที่ ควรแต่งเครื่องแบบและพกพาอาวุธปืนที่เหมาะสมในการป้องกันตนเอง