แบ่งปัน

502898 502899

ภาพ/ข่าว วสุพล

กลุ่มแม่ค้าพ่อค้าตลาดสดลานโพธิ์ นาเกลือ รวมตัวร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุง หลังจากได้รับผลกระทบจาการย้ายพื้นที่จำหน่ายสิ้นค้า พร้อมทวงถามความชัดเจนเรื่องการกลับมาจำหน่ายจุดเดิมหากดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัทยารักษ์เสร็จ 
ที่ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุง กลุ่มแม่ค้าพ่อค้า ของตลาดสดลานโพธิ์ นาเกลือ กว่า 40 คน ร่วมตัว เรียกร้องขอความเป็นธรรมกับศูนย์ดำรงธรรม ในกรณีเมืองพัทยาไม่ปฏิบัติกับผู้ค้าไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากยังมีผู้ค้าในตลาดบางรายที่ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เมืองพัทยากำหนดไว้ในเรื่องของพื้นที่จำหน่ายสินค้า โดยมีผู้ค้า 4-5 ราย นำสินค้ามาวางจำหน่ายในพื้นที่ต้องห้าม แทนที่จะไปจำหน่ายยังส่วนที่เมืองพัทยาจัดสรรไว้บริเวณลานจอดรถด้านหลังที่จัดไว้ อีกทั้งยังได้มีการทวงถามเมืองพัทยาเรื่องที่ได้สัญญากับผู้ค้าทั้ง 47 ราย ก่อนจะให้มีการลงนามย้ายพื้นที่จำหน่ายสินค้า ว่า หากการดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัทยารักษ์เสร็จสิ้นจะให้กลุ่มผู้ค้ากลับมาจำหน่ายสินค้าที่เดิม
ด้าน นางประภาพร รัตนถบุตร และนางติ๋ม บูรประทีป ตัวแทนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า กล่าวว่า ในครั้งนี้ของกลุ่มผู้ค้าที่มาร้องศูนย์ดำรงธรรม เพียงแค่ต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการกับผู้ค้าให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน หากมีผู้ค้าบางรายสามารถจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ต้องห้ามของเมืองพัทยาได้ผู้ค้าที่เหลือก็อยากจะกลับมาจำหน่ายสินค้าในพื้นที่เดิมของตนเอง ซึ่งตั้งแต่เมืองพัทยาจัดมีการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ค้าไปจำหน่ายสินค้าบริเวณด้านหลังลานจอดรถตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559 รวมระยะเวลากวา 4 เดือน ทำให้การจำหน่ายสินค้าลดลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากลูกค้าที่มาซื้อของจะซื้อบริเวณด้านหน้าตลาดเท่านั้นโดยลงจากรถบริเวณด้านหน้าเมื่อซื้อเสร็จก็เรียกคนที่เอารถมาจอดพื้นที่ที่เมืองพัทยาจัดไว้ให้เพียงเท่านั้น อีกทั้งที่ผ่านมายังมีผู้ค้าผู้ค้าที่มีปัญหาจำนวน 4-5 ราย ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เมืองพัทยากำหนดไว้ในเรื่องของพื้นที่จำหน่ายสินค้า โดยมีการนำสินค้ามาวางจำหน่ายในพื้นที่ต้องห้าม แทนที่จะไปจำหน่ายยังส่วนที่เมืองพัทยาจัดสรรไว้ด้านหลังลานจอดรถ หากจะย้ายพื้นที่จำหน่ายผู้ค้าก็ควรดำเนินการให้เป็นไปในมาตรเดี่ยวกันไม่ใช่เลือกปฏิบัติแบบนี้ 
นอกจากนี้อยากจะถามกลับไปยังเมืองพัทยาเรื่องที่เคยสัญญากับพ่อค้าแม่ค้าทั้ง 47 ราย ว่าหากการดำเนินสร้างศูนย์พัทยารักษ์เสร็จสิ้นแล้วจะให้ผู้ค้ากลับมาจำหน่ายสินค้ายังจุดเดิมนั้นยังคงรักษาสัญญาหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาได้มีการสอบถามไปยังเมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าผู้ค้าจะกลับมาจำหน่ายยังจุดเดิมหรือไม่เท่านั้น