แบ่งปัน

504454 504455 504456 504459

ภาพ/ข่าว วสุพล

สมาคม Y.W.C.A กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา จัดโครงการครอบครัวอบอุ่น มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ต่อยอดการศึกษาเยาวชนไทย ประจำปี2559 ก้าวสู่ปีที่ 27
ที่ห้องจักรเทพพิมาย โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น แอน รีสอร์ท พัทยา นาย สินธุ์ไชย์ วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนในโครงการครอบครัวอบอุ่น ของสมาคม Y.W.C.A กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา โดยมี นางสาวไพรชิตร เจตภัย ประธานคณะกรรมการสมาคม Y.W.C.A กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกให้การต้อนรับ และมี นาง โสภิญ เทพจักร กรรมการ บริหารโรงแรมเครือไดอาน่ากรุ๊ป นาง วันทนีย์ โชตินันทเศรษฐ์ รักษาการนายกสมาคม Y.W.C.A กรุงเทพร่วมมอบทุนการศึกษาดังกล่าว
นางสาว ไพรชิตร ประธานคณะกรรมการสมาคม Y.W.C.A กรุงเทพฯ ศูนย์พัทยา กล่าวว่า โครงการครอบครัวอบอุ่น เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2533 ปัจจุบันก้าวสู่ปีที่ 27 ในการมอบทุนการศึกษา โดยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเด็กเยาวชนควรจะได้รับการศึกษาในวัยอันควร เพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติในอนาคต ในการดำเนินโครงการนั้นทางโรงเรียนแต่ละแห่งได้พิจารณาความเหมาะสมโดยคัดคุณสมบัตินักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนเพื่อรับทุน
สำหรับในปีการศึกษา 2559 ได้มีผู้อุปถัมภ์ที่ช่วยเหลือทุนการศึกษาทั้งรายบุคคลในนามสโมสร ชมรม รวมทั้งสิ้น 85 ราย ภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งมีใจบุญมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกันอย่างมากมาย โดยนักเรียนที่เข้ารับมอบทุนในครั้งนี้มีตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น 50 โรงเรียน 7 สถาบัน รวม 323 คน