แบ่งปัน

S__13885445  S__13885446

S__13885447  S__13885448

ภาพ/ข่าว จุฑารัตน์

กิจกรรม ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่บริเวณโซนเอเชียบาร์ซ่า ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา บีช เฟสติวัล ทางสภากาชาดไทย ร่วมกับ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พัทยา บีช เฟสติวัล ได้จัดงาน ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งบรรยากาศพบว่ามีประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ให้ความสนใจมาบริจาคเลือดกันเป็นจำนวนมาก 
สำหรับโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ด้วยพระองค์ท่าน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสภากาชาดไทย ทรงให้ความสำคัญกับงานบริการโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเป็นอย่างมากให้จัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ