แบ่งปัน

S__5636105

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร

ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข ลงพื้นที่วางกับดักหนู บริเวณชายหาดพัทยา
ที่ บริเวณชายหาดพัทยา เจ้าหน้าที่ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่นำกรงดักหนูมอบให้กับผู้ประกอบการร่มเตียง เพื่อดักหนู เป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์ และเย็นวันพฤหัสบดี และจะมาเก็บกรงดักหนูในวันรุ่งขึ้น โดยเว้นวันพุธเนื่องจากมีการเก็บร่มเตียงทุกวันพุธ ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการ่มเตียงในการดูแลรักษาความสะอาด เพราะหนูเป็นพาหะนำโรค ที่มาของโรคเลปโตสไปโรซีส หรือโรคฉี่หนู และกาฬโรค รวมทั้งสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงต้องกำจัดหนูในแหล่งท่องเที่ยวต่อไป…