แบ่งปัน

503154  503155

503157  503158

ภาพ/ข่าว วสุพล

มูลนิธิพระมหาไถ่เข้าประชุมหารือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเมืองพัทยาในด้านการพัฒนาชีวิตคนพิการในพื้นที่เมืองพัทยา
ที่ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ทาง นาย ณรงค์ รัตนโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา พร้อมคณะครูผู้สอนและนักเรียน เข้าร่วมประชุมหารือในเรื่องการพัฒนาคนพิการในพื้นที่เมืองพัทยา โดยมี นาย ชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้มีการหารือในหลายประเด็นที่จะเป็นการส่งผลในการดำเนินชีวิตและพัฒนาคุณภาพของคนพิการในพื้นที่เมืองพัทยา อาทิ การติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างสะพานลอยติดลิฟท์ , การเสนอการสนับสนุนงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาตนพิการ , การเสนอแนวทางการพัฒนาคนพิการตาม ASEAN MODEL และการพัฒนาโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่เข้าสู่ระดับอาชีวศึกษา