แบ่งปัน

14034808_1093300667412965_9003681748120055939_n   14051816_1093300430746322_2334256532310470149_n

14054199_1093300834079615_3385514877354130087_n   14079800_1093300607412971_4010345484681460519_n

ภาพ ทีมข่าว ข่าว สุพจน์

  พิธีเปิดกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 40 ประจำปี 59 โรงเรียนวัดโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

ที่โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร  นาย วิษณุ ผสมทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จัดพิธีเปิดกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 40 ประจำปี 59  โดยได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต สส.เขต 7 ชลบุรี   เป็นประธานเปิดการแข่งขัน  มี นาย วรพรต พงษ์พาลี กรรมการกีฬาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี นางสาว สุนิสา สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พร้อมคณะครูอาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพียง บรรยากาศขบวนพาเหรดเป็นไปอย่างสวยงามตระการตาของแต่ละสี

สำหรับกีฬาสีภายในครั้งนี้  แบ่งออกเป็น 6  สี  คือ สีฟ้า สีแดง สีเขียว สีม่วง สีชมพู และสีเหลือง   โดยมีประเภทกีฬา คือ  ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปัคตะกร้อ เปตอง และกรีฑา โดยการแข่งขันเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. 59  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่ายกายและจิตใจ พร้อมยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียนรวมถึงเพื่อปลูกฝังให้นักเรียน  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  โดยมีความสามัคคีในหมู่คณะ โดยห่างไกลจากยาเสพติดพร้อมกันนี้ และเพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาสำหรับการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น เพื่อพร้อมเป็นเยาวชนที่ดีและมีคุณภาพในอนาคตของชาติต่อไป.

14040003_1093300857412946_3577209889485486667_n  14040182_1093301064079592_2301068801765160092_n

14089291_1093300967412935_4198870416016617610_n  14100292_1093300947412937_2407819923096225534_n