แบ่งปัน

S__5857467 S__5857468

าพ/ข่าว ณิชาภัทร   

หลังจากที่เมืองได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนให้ตรวจสอบพื้นที่สาธารณะ บริเวณ ซอยเฉลิมพระเกียรติ 19 หมู่ 9 ต.หนองปรือ หลังได้รับความเดือนร้อนเวลาฝนตกน้ำท่วมไม่มีทางสัญจร

หลังจากที่ชาวชุมชนชุมสาย ซอยเฉลิมพระเกียรติ 19 หมู่ 9 ต.หนองปรือ ได้ร้องเรียนผ่านประธานชุมชนชุมสาย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทางสาธารณะ หลังได้รับความเดือนร้อนเวลาฝนตกน้ำท่วมไม่มีทางสัญจร อีกทั้งหวั่นหากเกิดเพลิงไหม้รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าออกไประงับเหตุได้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีการปลูกสร้างอาคารรุกล้ำตลอดแนวทำให้ทางคับแคบเป็นอย่างมาก

ทาง นาย เศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานด้านกฎหมายและให้คำปรึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ ศอท. และกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนสิ่งปลูกสร้างล้ำที่สาธารณะภายใน ซอยเฉลิมพระเกียรติ 19 หมู่ที่ 9 พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการต่อเติมอาคารถาวรกีดขวางเส้นทาง ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ อีกทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ไม่สามารถวิ่งเข้าออกทางสาธารณะได้เช่นเดิม

นายเศรษฐพล ประธานคณะทำงานด้านกฎหมายและให้คำปรึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเจรจากับผู้ที่รุกล้ำทางสาธารณะทั้ง 5 ราย ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากทางสาธารณะออกทั้งหมด เพื่อให้เส้นทางดังกล่าวรถสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันรถขนาดใหญ่สามารถวิ่งเข้าออกได้ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเดิมเป็นทางสาธารณะรูปตัวยู รถยนต์สามารถวิ่งสนทางกันได้ ประชาชนใช้สัญจรไปมา มีความกว้างขนาด 6 เมตร ยาว 100 เมตร

เบื้องต้นจากการประสานงานกับเจ้าของอาคารทั้ง 5 ราย ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการรื้อถอนสิ่งที่ปลูกสร้างลุกล้ำออกในระยะเวลาที่กำหนด ขณะที่เมืองพัทยาก็จะเข้ามาควบคุมกำกับดูแลและตรวจสอบอีกครั้งหลังครบระยะเวลาดังกล่าวเพื่อลดปัญหาร้องเรียน พร้อมจะมีการดำเนินการปรับปรุงพื้นถนนให้รถสามารถสัญจรไปมาได้ต่อไปเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่…….