แบ่งปัน

138131  138132

138133  138140

ภาพ สุพจน์ ข่าว สุพรรณี

ชุดคณะทำงานเมืองพัทยาติดตามการรื้อถอนอาคารซอย 16  พัทยาใต้สายสอง

หลังจากที่ทางเมืองพัทยาได้มีคำสั่งให้บริษัท เอ็น เอ อีสเทิร์น เซอร์วิส จำกัด ภายในซอย16  พัทยาใต้สายสอง  ทำการระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือให้ระงับการรื้อถอนอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้นครึ่งไปถึงชั้น 7 ออกทั้งหมด  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น แต่เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ทาง นาย ชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยาและนายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานด้านกฎหมายและให้คำปรึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา ได้รับหนังสือร้องเรียนเรื่องการต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่เว้นระยะห่าง ดัดแปลงสภาพอาคารจากอาคาร  โดยเนื้อหาสำคัญในจดหมายคืออาคารดังกล่าวเป็นอาคารสาธารณะโรงแรม ซึ่งผิด พรบ.ควบคุมอาคารและความปลอดภัยของชุมชน ต่อเติมความสูงจาก 4 ชั้น เป็น 7 ชั้น ไม่เว้นระยะห่างความสูงกับระยะของซอยที่มีขนาดเล็ก โดยทางประชาชนภายในซอย 16 พยามยามร้องเรียนมาโดยตลอดแต่ยังไม่ได้รับคำตอบอย่างเป็นรูปธรรมจึงวอนให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่าย และหากพบการกระทำความผิดตามที่ได้ร้องเรียน ได้โปรดเร่งรัดการดำเนินคดีหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ต่อเติมโดยไม่ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยโดยเร็วที่สุด

ทาง นาย เศรษฐพล  ประธานคณะทำงานด้านกฎหมายและให้คำปรึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา จึงได้นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อดูความคืบหน้าเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ซึ่งเมื่อลงพื้นที่แล้วพบว่าอาคารดังกล่าวยังไม่มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใด ทางเจ้าของอาคารไม่ได้มีการดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมแต่อย่างใด ปัจจุบันเรื่องทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนขออุทธรณ์ที่จังหวัดชลบุรี โดยทางคณะกรรมการกำลังพิจารณา ด้วยทางบริษัทเอ็น เอ อีสเทิร์น เซอร์วิส จำกัด ผู้อุทธรณ์ ได้ใช้เหตุผลในการขออุทธรณ์ ในครั้งนี้ว่า ทางบริษัทฯมีความประสงค์ที่จะดำเนินการใช้อาคารด้วยความถูกต้องมาโดยตลอด แต่ ด้วยสภาพปัจจัยตัวแปรของธุรกิจการค้าของผู้เช่ามีการผันผวน ผู้เช่าจึงต้องปรับสภาพอาคารพาณิชย์เพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของผู้ให้เช่า ผู้เช่าจึงให้สภาพอาคารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันบางส่วนอาจถูกแปรสภาพไปและด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจทำให้ขัดต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ในฐานะเจ้าของที่ดินในฐานะเป็นผู้ให้เช่า และประกอบการมิอาจทราบได้และมิได้มีเจตนาฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมอาคารแต่อย่างใดและมิได้มีส่วนรู้เห็นในการดำเนินการของผู้เช่า  ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายใน 45 วัน