แบ่งปัน

S__5980323  S__5980324

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร    ไฟล์ภาพ

กิจกรรมนินทาหนังสือครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2559 เป็นการนินทาหนังสือประกายราชพฤกษ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 5

          ที่ห้องสมุดวรรณศรี โรงเรียนเมืองพัทยา 11 มัธยมสาธิตพัทยา นาง วรรณภา วรรณศรี หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ เมืองพัทยา และรองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 มัธยมสาธิตพัทยา ร่วมงานกิจกรรมนินทาหนังสือครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2559 เป็นการนินทาหนังสือประกายราชพฤกษ์ และยังมีการแสดงละครของเด็กนักเรียน

สำหรับหนังสือประกายราชพฤกษ์ ปี 2 เป็นการรวมเรื่องสั้นงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2558 ที่คณะกรรมการได้คัดเลือก และผลงานดีเด่นของนักเรียนค่ายพัทยาพันธุ์กวีที่นักเขียนได้ร่วมกันตัดสินในด้านบทกวี เรื่องสั้นและสารคดี รวมทั้งงานเขียนของครูที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจให้ผู้อ่านได้เพลิดเพลิน ซึ่งแต่ละเรื่องมีความหลากหลายของแนวคิดมุมมอง ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและน่าติดตาม ทางโรงเรียนเมืองพัทยา 11 มัธยมสาธิตพัทยาตั้งใจส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีโอกาสแสดงศักยภาพความสามารถโดยเฉพาะด้านงานเขียน ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมรักตัวเองต้องอ่านหนังสือ ให้นักเรียนได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่างานเขียน นำแนวทางมาพัฒนาตนเอง เรียงร้อยถ้อยคำให้เป็นเรื่องราวได้ ทำให้เกิดแนวคิด ประกายราชพฤกษ์ ดังกล่าว……….