แบ่งปัน

S__6209817  S__6209818

ภาพ /ข่าว อาทิตย์

พิธีเปิดกีฬาสีโรงเรียนสว่างบริบูรณ์

เมื่อเวลา 08.30 น. ของวันที่ 1 ก.ย. 59 ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา  สว่างบริบูรณ์เกมส์ ครั้งที่ 15 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและ เหล่าผู้ปกครองที่มาเชียร์บุตรหลาน มาร่วมในการแข่งขันกีฬาภายใน โดยการแข่งขันกีฬาในวันนี้เน้นให้เด็กนักเรียนทุกชั้นปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่นักเรียน ซึ่งสิ่งสำคัญคือ ให้รู้จักมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย โดยเคารพกฎกติกาในการแข่งขัน

ซึ่งกีฬาสีมีทั้งหมด 5 สี คือ สีเหลือง สีส้ม สีเขียว สีน้ำเงิน และ สีม่วง จัดให้มีการแข่งขัน  ประเภทกีฬากรีฑา ได้แก่ วิ่ง วิ่งผลัด วิ่งกระสอบ วิ่งผลัดลูกโป่ง และ ชักเย่อ บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานของกองเชียร์แต่ละสี  โดยกีฬาที่เริ่มทำการแข่งขันในช่วงเช้า ก็จะเป็นวิ่ง 50 เมตร