แบ่งปัน

14183852_1656008664717426_950662576641179916_n  14202497_1656008644717428_3098865200545163460_n

สมาชิกเมืองพัทยาชุดใหม่ลงพื้นที่สำรวจการรื้อถอนอาคารบาลีฮายพลาซ่า

       เมื่อเวลา 15.30 น.ของวันที่ 31 ส.ค. 2559  นาย อนันต์ อังคณาวิศัลย์ สมาชิกเมืองพัทยาผู้อาวุโส พร้อมด้วยสมาชิกเมืองพัทยาชุดใหม่ และสำนักการช่างเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าการรื้อถอนอาคารบาลีฮายพลาซ่า หลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารในส่วนที่รุกล้ำคลองสาธารณะพัทยาใต้ โดยจากการสำรวจพบว่าการรื้อถอนอาคารดังกล่าว ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ซึ่งทางผู้ประกอบการได้ชี้แจงถึงเหตุผลที่ล้าช้า แต่ยืนยันว่ายังไงจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด ก่อนที่ทางคณะสมาชิกเมืองพัทยาจะเดินเข้าสำรวจบริเวณแนวคลองพัทยาใต้ ด้านหลังว็อกกิ้งสตรีท ซึ่งกำชับให้กองช่างนำเครื่องจักรขนาดใหญ่ มาขุดลอกคลองโดยด่วน เพื่อรองรับฤดูฝน  เนื่องจากการสำรวจยังไม่พบความคืบหน้าของการขุดลอกคลอง บริเวณริมคลองยังเต็มไปด้วยป่าทึบ ทางกองช่างจะได้ดำเนินการให้เร็วที่สุด หลังจากนั้นทางคณะได้เดินสำรวจแนวเขตสถานที่จอดรถ ที่จอดเรือบริเวณแนวท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ในส่วนที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ และพื้นที่จอดเรือบางส่วนที่จะต้องเอาเข้าที่ประชุมปรึกษาหารือในสภา สำหรับการลงพื้นที่สำรวจการรื้อถอนอาคารและการรุกล้ำแนวเขตพื้นที่สาธารณะในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการสานต่อนโยบายของคณะผู้บริหารเมืองพัทยาชุดเก่า ที่ดำเนินการไว้ก่อนหมดวาระ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน