แบ่งปัน

14141575_1656791844639108_3315816791046320546_n   14203133_1656791817972444_6872316467503771920_n

ภาพ/ข่าว  อัมพร

เมืองพัทยาเร่งกำจัดหนูชายหาดพัทยาหวั่นส่งผลกระทบการท่องเที่ยว
คืนวันที่ 1 ก.ย. 59 เมืองพัทยาเร่งกำจัดหนูตามชายหาดพัทยาหวั่นส่งผลกระทบการท่องเที่ยว หลังพบมีหนูจำนวนมากอาศัยบริเวณชายหาดพัทยา ซึ่งส่งผลเสียมากกว่าผลดีกับชายหาดพัทยา โดยทางเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาเลือกวิธีการใช้กรงดักหนูตามชายหาดมากกว่าการวางยา เพราะหากเลือกวิธีวางยาอาจส่งกลิ่นเหม็นของซากหนูทำให้เสียบรรยากาศการทองเที่ยว ทางเมืองพัทยาจึงเลือกวิธีการใช้กรงดักหนูแทน
โดยทางเมืองพัทยาใช้การวางกรงดักหนูตามสถานที่ของผู้ประกอบการร่มเตียงตั้งแต่พัทยากลางถึงพัทยาใต้รวม 50 กรง แต่เนื่องจากมีกรงชำรุดไป 1 กรง จึงเลือก 49 กรง โดยการวางกรงดักหนูจะวางในช่วงมืดแล้วเมื่อไม่ส่งผลกระทบกับตัวนักท่องเที่ยวและแม่ค้า ส่วนตอนเก็บจะเก็บกรงหนูก่อนมีนักท่องเที่ยวและแม่ค้ามาทำการปูร่มเตียง