แบ่งปัน

74735  74736

ข่าว/ภาพ/สุชาติ

เทศบาลตำบลหนองปลาไหลอบรมเยาวชนอาสาจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ที่โรงเรียนบ้านสันติคาม เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้จัดโครงการอบรมเยาวชนอาสาจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยได้รับเกียรติ จาก นาย แล บุญสังข์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานเปิดโครงการ มี นาย กชศิต มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล กล่าวรายว่า สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกวิธี เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ กฎหมายและวิธีการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อสร้างจิตสาธารณะในการบริการสังคมด้านความปลอดภัย สร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล คณะครู นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรบางละมุง เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าฝึกการอบรม…..