แบ่งปัน

12794404_1184393318252508_2727724212773222835_n 12800226_1184393084919198_8652391014374087048_n12512344_1184393124919194_3976441740440849177_n12800169_1184393141585859_8768299628003489246_n

ภาพ นฤมล ข่าว วสุพล

เทศบาลนครสมุทรสาคร จัดโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครผู้สื่อข่าวชุมชน ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม ที่เมืองพัทยา

ที่ห้องพรรณราย โรงแรม เอวัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้จัดโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครผู้สื่อข่าวชุมชน ประจำปี 2559   ซึ่งมีอาสาสมัครผู้สื่อข่าวชุมชนกว่า 150 คนเข้าร่วมอบรม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี หญิง จุฑารัตน์ ชัยหลาก ผู้สื่อข่าวบริษัทบางละมุงเคเบิลทีวีจำกัดและทีมงานมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารท้องถิ่นในหัวข้อเรื่อง การวางแผนด้านประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสาร ให้กับผู้เข้าร่วมอบบรม                สำหรับโครงการนี้ ทางเทศบาลสมุทรสาครจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2559 เพื่อ เป็นการฝึกอบรม ทบทวน ฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจให้กับอาสาสมัครผู้สื่อข่าวชุมชนได้นำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการสื่อข่าวและทำหน้าที่อาสาสมัครผู้สื่อข่าวชุมชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลฯได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งในช่วงบ่ายวันเดียวกันได้มีการเปิดตัวชมรมอาสาสมัครผู้สื่อข่าวชุมชน เทศบาลนครสมุทธสาครอีกด้วย…..