แบ่งปัน

14813514_1233588223396020_1039227550_n

สกู๊ปพิเศษ….. ลุงบุญล้อม เดินตามรอยเท้าพ่อ กับชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
“เกษตรธรรมชาติเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ”ตามแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 
ปัจจุบันแม้ว่าประเทศไทยจะไม่อาจหลบหลีก ปัญหาเศรษฐกิจของชาติไปได้ แต่ประเทศไทยและ คนไทยก็โชคดีที่ยังมีองค์พระประมุขทรงคอยห่วงใยและทรงเป็นผู้นำในการการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของผู้คนในแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มีพระราชดำรัสเสมอว่า การต่อสู้ที่สำคัญ คือการต่อสู้กับความยากจน และเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดด้านความมั่นคงของชาติคือ ปัญหาเรื่องปากท้องของ ประชาชนนั่นเอง ถ้าสามารถทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขได้ ประเทศชาติก็จะมีความมั่นคงที่แข็งแกร่ง ตามมา
เมื่อกล่าวถึง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และเกษตรทฤษฏีใหม่คง ไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่เคยทราบไม่เคยได้ยินหรือ แม้แต่ไม่เคยผ่านหูผ่านตามาบ้าง เพราะเป็นเรื่องที่เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง และผู้ใดปฏิบัติก็ย่อม สามารถเห็นผลได้จริงด้วยตนเอง หากน าแนวทาง นี้ไปขยายผลให้มากที่สุด ประเทศก็จะเกิดความ แข็งแกร่งทั้งทางด้านจิตใจและเศรษฐกิจตั้งแต่ ระดับครัวเรือนขยายไปสู่ระดับประเทศได้ แม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลหลายยุคหลายสมัยจะมีการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผ่านตามสื่อต่าง ๆ ตลอด ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา แต่มีคำถามตามมาว่า มีประชาชนสักเท่าไรกันที่เข้าใจ นำไปใช้จนเกิดเป็นรูปธรรมและประสบผลสำเร็จ 
ลุง บุญล้อม ดีประดับ หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า ลุงล้อม ชายวัยเกษียณ ผู้นี้เป็นชาว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ที่ทุ่มเทแรงกายแรงในใจในการพลิกฟื้นผืนแผ่นดินที่มีแต่ความแห้งแล้งดินขาดความสมบูรณ์ให้กลับกลายมาเป็นผืนดินที่ชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ด้วยไปด้วยแร่ธาตุอาหารต่างๆที่พืชผักทุกชนิดต้องการ หลังจากที่เข้ารับการฝึกอบรมจาก ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” มากว่า 5-6 ปี แล้วได้นำแนวทางที่ได้ฝึกอบรมและได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริในที่ต่างๆ ทดลองทำการเกษตรในพื้นที่ของตนได้สำเร็จในระดับที่น่าพอใจ โดยระยะแรกสามารถลดละเลิกการใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศตรูพืชได้ จนกระทั่งต่อมาเลิกใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชหันมาทำเกษตรธรรมชาติอย่างจริงจัง ลุงบุญล้อม ดีประดับ ถือว่าเป็นเกษตรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นรายแรกๆของพื้นที่ โดยการทำเกษตรอินทรีย์อย่างถึงแก่นด้วยความสำเร็จนั้นเกิดจากการทดลองบนพื้นที่การเกษตรของตนเอง ก่อนถ่ายทอดให้ความรู้เพื่อเกษตรกรในพื้นที่ ต.ห้วยใหญ่ บวกกับเดินสายเป็นวิทยากร จึงได้รับการยกให้เป็น “หมอดินอาสา” จนกระทั่งเมื่อปี 2555 ลุงบุญล้อมได้เป็น บุคคล 1 ใน 77 คนที่ได้รับรางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน ในระดับประเทศ ซึ่งเป็นอีก 1 กำลังใจที่ทำให้ลุงบุญล้อมยังยึดมั่นในแนวทางการทำการเกษตรธรรมชาติ
ลุงบุญล้อม ใช้แนวทางการทำการเกษตรธรรมชาติแบบแบบผสมผสาน คือปลูกไว้รวมกันในที่ดินจำนวน 5 ไร่ โดยมีการบริหารจัดการที่ดินส่วนหนึ่งในการปลูกบ้านหลังเล็กๆ และขุดบ่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร รวมทั้งมีการเจาะนำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคด้วย ปัจจุบันลุงอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้บนพื้นทำกินที่ลุงซื้อไว้ ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง สำหรับใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่กับป้าแอ๋ว ภรรยาคู่ชีวิตที่ใช้ชีวิตร่วมกันมากว่า 30 ปี แม้จะอยู่ในสวนห่างไกลจากหมู่บ้านไฟฟ้าเข้าไม่ถึงแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการดำเนินชีวิต ลุงบุญล้อมได้นำเทคโนโลยีพลังงานโซล่าเซลล์เข้ามาใช้เปลี่ยนพลังแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ในบ้านและใช้ปั๊มน้ำในบ่อเข้าไปรดพืชผักในสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนพืชผักที่ลุงบุญล้อมกับป้าแอ๋วปลูกไว้กินไว้ขายก็มีหลากหลาย ทั้งข้าวโพด ฟักแฟง แตงไทย กล้วย มะละกอ ฝรั่ง มะเขือเทศ ดอกขจร ชะอม ผักหวาน หอม ขึ้นช่าย ใบกะเพรา ขิงขา ตะไคร้ ใบมะกรูด มะนาว คือมีพืชผักทุกอย่างหมุนเวียนออกสู่ตลาดทุกวัน โดยตลาดจะขายอยู่ที่ตลาดเกษตรธรรมชาติวัดญาณสังฆวราราม ต.ห้วยใหญ่ ทุกวันศุกร์ วันเสาร์ที่ตลาดอยู่ดีกินดี หนองจับเต่า อ.สัตหีบ และวันพฤหัสกับวันอาทิตย์ ขายที่นัดใกล้บ้านฉาง โดยรายได้ตกอยู่ที่วันละ 2,000 -4,000 บาท แล้วแต่ปริมาณพืชผักผลไม้ที่เก็บได้ ส่วนวันจันทร์และวันพุธ ลุงบุญล้อม บอกว่าขอเวลาพักในการดูแลสวน 
ทุกวันนี้ลุงบุญล้องและป้าแอ๋ว บอกว่าชีวิตมีความสุขมากที่ได้อยู่กับธรรมชาติและได้ทำในสิ่งที่ทั้งสองคนรัก และได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการทำการเกษตรธรรมชาติให้หน่วยงานและเพื่อนเกษตรกรรวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของแต่ละคนต่อไป ที่สำคัญอีกอย่างที่ลุงบุญล้อมภูมิใจเสมอคือการได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวพระราชดำริฯมาปรับใช้ในการทำการเกษตรและการดำเนินชีวิตมากว่า 10 ปีแล้ว ชีวิตวันนี้ดีขึ้นมากและเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงคิดค้นทดลองและได้มีพระราชดำรัสให้คนไทยใช้ชีวิตที่พอเพียงนั้นเป็นแนวทางที่ยั่งยืนที่สุด ซึ่งตนและครอบครัวจะยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ 
แล้วลุงบุญล้อมยังได้ฝากข้อคิดถึงเกษตรรุ่นใหม่และคนรุ่นหลังว่าอยากจะให้ทุกคนหันกลับมาทำการเกษตรธรรมชาติให้มากขึ้นเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยให้กับผู้คนในอนาคตโดยอยากให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษบกิจพอเพียงของในหลวง ซึ่งตนมั่นใจว่าถ้าทุกคนปฏิบัติตามนำไปใช้อย่างเข้าใจชีวิตก็สามารถดำเนินไปได้โดยที่ไม่ต้องไปยื้อแย่งแข่งกับใครชีวิตมีความสุข ประเทศชาติก็มีความสงบสุขเช่นเดียวกัน …

14740991_1233594486728727_1481374292_n   14798808_1233596093395233_166206412_n

14804707_1233595783395264_952772245_n   14813658_1233595156728660_634008257_n