แบ่งปัน

S__7995400  S__7995401

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร

อาคารชุด ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์ จัดอบรมดับเพลิงซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2559
ที่ อาคารชุด ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์ ทางฝ่ายบริหารชุมชนฯ ลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์ เอ บี ซี ได้มีการจัดอบรมดับเพลิงซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2559 โดย นาย สุรพล สวัสดิ์วิเชียร หัวหน้าฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบก สำนักปลัดเมืองพัทยา ได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบก เมืองพัทยา มาอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกบ้านของอาคารชุดดังกล่าว และมีหน่วยงานเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ร่วมสนับสนุนการอบรมในครั้งนี้
เนื่องด้วยปัจจุบัน ประเทศไทยมีอาคารสูงเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ต้องปรับพฤติกรรมการพักอาศัยจากบ้านมาอยู่อาคารสูง จึงต้องทราบว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารจะมีระบบความปลอดภัยอะไรบ้าง และตัวผู้ประสบเหตุจะต้องเตรียมตัวปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากความตกใจวิ่งหนีหกล้ม เกิดการผลักและดันกัน รวมทั้งการสำลักควันไฟ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ทั้งกับทรัพย์สินและชีวิต จึงต้องร่วมกันฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยมี 5 หลักการควบคุมป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ การควบคุมป้องกันผู้ปฏิบัติงาน , การบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ , การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย , การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน และการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ได้แบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วง คือการอบรมในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สำหรับเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานราชการในกรณีฉุกเฉิน สำหรับอาคารชุดดังกล่าว ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ อ.บางละมุง เมื่อพบเหตุควรโทรไปแจ้งที่ 038-221-800 สภ.บางละมุง หรือเหตุเพลิงไหม้ แจ้งได้ที่ 038-221-000 , 038-221-666 ดับเพลิงเมืองพัทยา เขตนาเกลือ และสายด่วน 199 รวมไปถึงเบอร์ พัทยา คอลเซ็นเตอร์ 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง………

S__7995399