แบ่งปัน

23633  23634

23635  23638

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร       

สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จัดพิธีถวายพานช่อมาลา และลงนามถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอันหาที่สุดมิได้

ที่ลานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แยกชายหาดพัทยากลาง นายสนธยา และนางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และประธานที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีถวายพานช่อมาลา และลงนามถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นาย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.จ.ชลบุรี พรรคพลังชล , นายมานะ ยาประคำ กรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา , นาย รัตนชัย สุทธิเดชานัย อดีตประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม สภาเมืองพัทยา , สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา , ทหาร ตำรวจ ข้าราชการเมืองพัทยา คณะผู้บริหารเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา ตลอดจนประชาชนเมืองพัทยาทยอยเข้าร่วมพิธีดังกล่าวกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งประธานในพิธีนำกล่าวถวายความอาลัย ก่อนจะเข้าสู่พิธีถวายพานช่อมาลา และให้ผู้ร่วมงานถวายช่อมาลา และดอกไม้ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลงนามถวายอาลัย ร่วมยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 9 นาที และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอันหาที่สุดมิได้ โดยสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาได้จัดทำมาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นเครื่องแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จากหัวใจของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ตามที่ในขณะนี้ประชาชนคนไทยอยู่ในภาวะโศกเศร้าเนื่องจากการเสด็จสวรรคตของ   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย หลากหลายภาคส่วนจึงได้ร่วมแสดงออกถึงความอาลัย โดยจัดตกแต่งสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี ในส่วนของเมืองพัทยา ซึ่งเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก และเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดชลบุรี การตกแต่งสถานที่เพื่อแสดงความอาลัยต่อองค์พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ในครั้งนี้นอกจากเป็นการร่วมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์แล้ว ยังเป็นเสมือนสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์อัจฉริยะด้านต่างๆของพระมหากษัตริย์ไทยสู่นานาชาติด้วย……