แบ่งปัน

5685  5686

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร

ประชาชนชาวเมืองพัทยาแห่ฝากเงินธนาคารออมสินรับกระปุกครองราชย์ 70 ปีที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่ 9
สืบเนื่องจากวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ” ในเช้าวันที่ 31 ต.ค. 2559 หน้าธนาคารออมสิน สาขาเมืองพัทยา ตั้งอยู่เลขที่ 8/46-48 ม.6 ถ.พัทยาเหนือ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง คลาคล่ำไปด้วยบรรดาประชาชนมาต่อแถวตั้งแต่ธนาคารยังไม่เปิด เพื่อฝากเงินรับกระปุกออมสินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นางวรรณา พิทักษ์กรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สาขาเมืองพัทยา เปิดเผยว่า กิจกรรมสร้างเสริมวินัยการออม เนื่องในโอกาส “วันออมแห่งชาติ” ประจำปี 2559 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 นี้ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม และปลูกฝังให้ตระหนักถึงประโยชน์ของการเก็บออมเงิน ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงพระราชทานให้ธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2559 ว่า “การประหยัดอดออม เป็นรากฐานในการสร้างตัว สร้างฐานะของบุคคล ตลอดจนความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมือง.” 
โดยในปีนี้จัดทำเป็นพิเศษ “กระปุกออมสินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครองราชย์ 70 ปี” สำหรับผู้ที่ฝากเงินหรือเปิดบัญชีเงินฝากด้วยตนเอง ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป 1 บุคคลต่อ 1 กระปุก ณ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ (ของมีจำนวนจำกัด) เฉพาะวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559 นี้เท่านั้น ทั้งนี้ก่อนธนาคารเปิดทำการในเวลา 08.30 น. พบว่าประชาชนให้ความสนใจมาร่วมออมเงินเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระปุกออมสินที่ได้มาจำนวน 500 กระปุกหมดภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง…