แบ่งปัน

113998  113999

ภาพ/ข่าว สุชาติ

เทศบาลตำบลหนองปลาไหลเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดหนองเกตุใหญ่
ที่ศาลาการเปรียญวัดหนองเกตุใหญ่ ได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 30 วันตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งในคืนนี้เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล และประชาชนชาวบ้านหนองเกตุใหญ่ โดยการนำของนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล รับเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพในคืนนี้ มีพระครูวิมลจริยาลังการ เจ้าคณะตำบลหนองปรือเขต 1 เจ้าอาวาสวัดหนองเกตุใหญ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระภิกษุสงฆ์จำนวน 4 รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ มีประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก อาทิ นาย จรนต์ ทิมเที่ยง ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลหนองปลาไหล นาย สมโภชน์ หอมกลั่น อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 นาย ผศิน จิ๋วซ่าน อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล …..