แบ่งปัน

596876  596877

596878  596879

ภาพ/ข่าว วสุพล

คณะผู้บริหารโรงเรียนเมืองพัทยา 11 มัธยมสาธิตพัทยา จัดงานน้อมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแปลอักษรเลข 9 พร้อมคำว่ารักพ่อ

ที่ลานสนามกีฬาโรงเรียนเมืองพัทยา 11 มัธยมสาธิตพัทยา คณะผู้บริหารโรงเรียนเมืองพัทยา 11 มัธยมสาธิตพัทยา พร้อมด้วยคณะบุคลากรโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนกว่า 1,200 คน ร่วมน้อมรำลึกถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นางวิลาวรรณ เฮงตระกูล ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนาย จิรศักดิ์ จิตสม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 11 มัธยมสาธิตพัทยา นำกล่าวถวายความอาลัยและนำร้องเพลงชาติ  เพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมด้วยการ แปลอักษรเลข 9 เหนือคำว่ารักพ่อ …..