แบ่งปัน

S__20349035 S__20349033

S__20349039

ภาพ-วีรยุทธ ข่าว- วาสนา  

        สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองลุยเมืองพัทยาประชาสัมพันธ์กฎหมายเข้าเมืองใหม่ จัดระเบียบ Overstay บุคคลต่างด้าวที่เข้าพักโดยผิดกฎหมาย ดีเดย์ 20 มีนาคมนี้

พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร  ผบช.สตม. และ พ.ต.อ.ประพันธ์ศักดิ์ ประสานสุข ผกก.ตม.ชลบุรี ร่วมประชาสัมพันธ์แจกจ่ายแผ่นพับและใบปลิวเกี่ยวกับความรู้กฎหมายเข้าเมืองใหม่ ในเรื่องการจัดระเบียบบุคคลต่างด้าวที่เข้าพักโดยผิดกฎหมาย Overstay ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช จ.ชลบุรี

พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า การประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้เพื่อจะแจ้งข้อมูลคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวยาวจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ Overstay โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มีนาคม 2559 นี้ “ในเรื่องนี้จะเป็นการจัดระเบียบบุคคลต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยให้ถูกกฎหมาย ซึ่งเป็นการป้องกันอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ตลอดจนภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวเพื่อศักยภาพของประเทศตามแนวทางของ คสช.ต่อไป”