แบ่งปัน

258886  258887

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร      ไฟล์ภาพ

ปลัดเมืองพัทยา เผยเมืองพัทยาเร่งแผนปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์อนุสรณ์สถานเรือใบพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อให้สมประเกียรติ ที่ บริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยาใต้

นาย ชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา เผยว่า ขณะนี้ได้ ตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่อนุสรณ์สถานเรือใบพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ให้เป็นอนุสรณ์สถานที่เพี่อเทิดพระเกียรติ เนื่องจากพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยะภาพทางกีฬาเป็นที่ประจักษ์ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ  แต่เดิมที่แห่งนี้ สร้างโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 และมอบให้เมืองพัทยาดูแล ขณะนี้จะเร่งดำเนินการให้ โดยเอาต้นแบบเบื้องต้นจากเรือมด ซึ่งพระองค์ทรงมีอัจฉริยะภาพในการประดิษฐ์เรือทรงแข่งเอง เรียกเรือซุปเปอร์มดที่มีขนาดใหญ่กว่าเรือมดปกติ  ขณะนี้อยู่ในช่วงกำลังพิจารณาออกแบบอนุสรณ์สถานใหม่ เมื่อออกแบบเสร็จส่งให้กรมศิลปากรตรวจดู ตั้งงบประมาณ ขอพระบรมราชานุญาติจากสำนักพระราชวังตามขั้นตอน และเร็วๆนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการอีกครั้งต่อไป ………

258897   258892