แบ่งปัน

  15033816_918797741587149_1363358684_n  15050465_918797804920476_889972098_n  

  ภาพ ///  สุพจน์  ข่าว //วาสนา

นายอำเภอบางละมุงประกาศแต่งตั้งนายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงอย่างเป็นทางการ พร้อมแจ้ง 9 โครงการประจำปีงบประมาณ 2560

(9 พ.ย.59) ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม อ.บางละมุง นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง พร้อมประกาศแต่งตั้ง นางสุพิณญา นิรามัยวงศ์ ภรรยา เป็นนายกกิ่งกาชาดโดยตำแหน่ง ในการนี้ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้มาชิกทราบว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมสเตชั่น วัน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ขอความร่วมมือสมาชิกที่สนใจเดินทางโดยความสมัครใจด้วยรถยนต์ส่วนตัว จากนั้นได้ชี้แจงการจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ 2560 ที่กำหนดไว้ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย โครงการกาชาดร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากสถานการณ์ฉุกเฉิน โครงการกาชาดมอบน้ำดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับนักเรียน โครงการกาชาดเยี่ยมวัด โครงการวันเด็กแห่งชาติอำเภอบางละมุง โครงการดวงตา อวัยวะ โลหิต เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสมาชิกสภากาชาดทาย โครงการกาชาดมอบทุนการศึกษา “เด็กดีศรีบางละมุง” โครงการกาชาดปันน้ำใจ ส่งเสริม คนดีสู่สังคม เทิดไท้องค์ราชินี และโครงการกาชาดรวมใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ….