แบ่งปัน

15032501_918783814921875_724847117_n  15051922_918787408254849_1681675272_o

ภาพ-ข่าว/สุพจน์

   นายอำเภอบางละมุงเข้ามอบนโยบายพร้อมให้ขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 5 อำเภอบางละมุง

ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนบางละมุง  นาย นริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ได้เข้ามอบนโยบายพร้อมกล่าวให้ขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 5 อำเภอบางละมุง โดยมี นาย ประพันธ์ ประทุมชุมภู ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางละมุง นาย พิเชษฐ์ ธรรมโหร ปลัดป้องกันอำเภอบางละมุง นาย องอาจ มณีพิทักษ์สันติ ประธานชมรม อปพร. อ.บางละมุง นาย สุนทร พัฒนวงศ์วิจิตร รองประธาน อปพร. อ.บางละมุงพร้อมสมาชิกเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 5 อำเภอบางละมุง พร้อมเจ้าหน้าที่ราษสีห์พิทักษ์ราษฏรอำเภอบางละมุงและ กำนัน ผู้ใหญ่ ที่เข้าร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียง

ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้ง นาย นริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ให้มาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอบางละมุง ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการทำงาน และในฐานะ นาย นริศ นายอำเภอบางละมุง เป็นผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 5 อำเภอบางละมุง จึงตระหนักเห็นถึงความสำคัญของแผนการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่งคงภายในพื้นที่เมืองพัทยาและในพื้นที่เขตอำเภอบางละมุง จึงให้ขวัญและกำลังใจรวมถึงแนวทางการทำงานในเรื่องของกฎระเบียบขององค์กร เรื่องของการปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบภายในพื้นที่ ภารกิจความมั่นคง ภารกิจในด้านของงานป้องกันและปราบปราม รวมถึงการสารสัมพันธ์ประสานงานในเรื่องของข่าวสารข้อมูลกับทางเจ้าตำรวจทุกสถานีในพื้นที่ยังไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงเพื่อให้การทำงานเชื่อมต่อภายในพื้นที่นั้นได้มีการทำงานที่สะดวกรวดเร็วของการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของของเจ้าหน้าที่ทุกนายให้เต็มพร้อมไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มุ่งมั่นต่อหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมในการรับใช้ประชาชนและสังคมตามแนวปฏิบัติภารกิจในด้านรักษาความมั่นคงของชาติและการรักษาความสงบภายในเขตพื้นที่ ให้มีความสงบเรียบร้อยพร้อมสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนอีกด้วย