แบ่งปัน

15032504_920541148079475_126171065_n 15049611_920541054746151_15034678_n 15050117_920541084746148_1349326325_n  15086771_920541091412814_183014207_n

ภาพ/ข่าว สุพจน์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับเพชรแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เปิดงานสัมมนา GIT 2016 The Full moon of GEM Unity” 
ที่ห้องประชุม โรงแรมเดอะซายน์ นาย ศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการ GIT สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับเพชรแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน “The Full moon of GEM Unity” หรือการอบรมหลักสูตรการบริหารการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ โดยมีกลุ่มนักธุรกิจและผู้สนใจในหลักสูตรทั่วไป ที่ต้องการศึกษาความรู้ในเรื่องของพื้นฐานทางธุรกิจอัญมณี เข้ามารับฟังกันอย่างคับคั่ง 
สำหรับการจัดงานสัมมนาอบรมดังกล่า เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้เรื่องพื้นฐานทางเกี่ยวกับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร หลักสูตรการบริหารการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับขั้นสูง หลักสูตรนักอัญมณีศาสตร์นานาชาติ โดย GIT หลักสูตรนักอัญมณีศาสตร์ FGA จากประเทศอังกฤษ หลักสูตรประกาศนียบัตรเพชร CDG จากประเทศเบลเยี่ยม หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม JewelCAD และโปรแกรม Rhinoceros หลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับ ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นในระยะเวลาที่กระชับสั้น โดยเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่แหล่งกำเนิด จนถึงการตลาด วิธีการทำธุรกิจ พร้อมทั้งการออกแบบเครื่องประดับรวมถึงการจัดแสดงหน้าร้านอย่างครบวงจร หลักสูตรการต่อยอดความรู้การบริหารการตลาดขั้นสูงให้แก่นักการตลาด นักขายและผู้บริหารด้านการตลาดและการขายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ความคิดสร้างสรรค์และสามารถคาดการณ์ถึงแนวทางการตลาดในอนาคต นำไปปรับปรุงกลยุทธ์และเสริมสร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์กรของตนต่อไป