แบ่งปัน

S__9011327  S__9011328

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วมภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ดำเนินการยื่นเรื่องขอเปิดเป็นวิทยาลัยเพื่อสอนระดับ ปวช.และปวส. เพื่อต่อยอดทางการศึกษาให้แก่นักเรียน และความคืบหน้าการสร้างสะพานลอยสำหรับคนพิการ
ที่ห้องประชุม โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานกรรมการ และบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วมภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 พร้อมด้วย นาย รัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนท่านสนธยา คุณปลื้ม และผู้แทนส่วนท้องถิ่น , นางโสภิญ เทพจักร กรรมการ , นาย ศุถมิตร ศิรกัณฑะมากุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 , ซิสเตอร์ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการ , นายอุดมโชค ชูรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา และคณะกรรมการร่วมภาคี 4 ฝ่าย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ในที่ประชุมได้แจ้งให้คณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ในวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ที่ห้องประชุมศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา เริ่มตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป พร้อมทั้งรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา นาย อุดมโชค ผู้อำนวยการ กล่าวว่ากำลังดำเนินการยื่นเรื่องขอเปิดเป็นวิทยาลัยเพื่อสอนระดับ ปวช.และปวส. เพื่อต่อยอดทางการศึกษาให้แก่นักเรียน อีกทั้งในเรื่องของความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนพิการ ศาลปกครองได้ยกฟ้องการคัดค้านการก่อสร้างจากผู้ประกอบการที่กล่าวอ้างเรื่องของความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นการบดบังสถานประกอบการ ทั้งนี้งบประมาณการสร้างสะพานลอยอันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ทั้งประชาชน ในพื้นที่ทั้ง 4 ชุมชน และผู้พิการ ที่มีความเป็นต้องใช้สะพานลอย ทั้งนี้ทางเมืองพัทยาได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้วซึ่งที่สุดแล้วทางกรมทางหลวงชนบทเจ้าภาพหลักจะได้ทำตามกำหนดสัญญาว่าจ้างตามแผนต่อไป นอกจากนี้ทางโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จะได้เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการ “แบ่งปันความรู้สู่น้องเยาวชน” อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2559 นี้อีกด้วย…