แบ่งปัน

15135715_922753051191618_859570923_n  15139474_922752937858296_629614921_n

15145094_922753331191590_752040951_o  15151253_922753274524929_273332242_n

ภาพ/ข่าว สุพจน์

มูลนิธิกาญจนบารมี ออกหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติแด่พระสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

ที่ศาลาประชาคม อ.บางละมุง  ทาง มูลนิธิกาญจนบารมี ได้จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่พระชนมายุครบ 5 รอบ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลบางละมุง เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบางละมุง มาให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ารับการตรวจคัดกรองครั้งนี้  พบว่ามีประชาชนภายในจากพื้นที่เขตอำเภอบางละมุงต่างเดินทางเข้ามารับการตรวจกันอย่างต่อเนื่อง

สำหรับมูลนิธิกาญจนบารมี ซึ่งได้รับพระราชนุญาตจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารในฐานะทรงเป็นองค์ประธาน “โครงการกาญจนบารมีเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาจนาภิเษก ปีพุทธศักราช 2539” โดยให้จัดตั้งขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติปีที่ 50   สนับสนุนส่งเสริมการป้องกันมะเร็ง รวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ให้ได้รับการดูแลและในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเจริญพระชนมายุครบ 50 รอบในปี พุทธศักราช 2555 ทางมูลนิธิกาญจนบารมีและกระทรวงสาธารณสุขรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อช่วยเหลือสตรีกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ห่างไกลและด้อยโอกาส โดยมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยมะเร็งเต้านมเพื่อให้ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรก ด้วยการตรวจเอ็กซเรย์เต้านม (Mammogram) แบบประสิทธิภาพสูง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รวมไปถึงการให้คำแนะนำความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมจากแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์ทางมูลนิธิกาญจนบารมี จะได้ออกหน่วยตรวจคัดกรองในวันที่ 21 พ.ย. 59 ที่ทำการ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี