แบ่งปัน

ที่อ่างเก็บน้ำมาบประชัน นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีพัทยา ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  พร้อมด้วย นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ ประธานศูนย์อำนวยการร่วมจัดการแข่งขันเรือยาว ร่วมเปิดกรวยสักการะ หน้าแท่นพระฉายาลักษณ์ ก่อนจะเข้าสู่พิธีมอบรางวัล โดยมี ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี , ผู้บริหารเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีปิด ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวหัวใจสำคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า นำสิ่งที่ดีในพื้นที่มาปรับปรุงให้สามารถอำนวยความสะดวก ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีได้มีโอกาสแสดงวัฒนธรรมประเพณีของไทย ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชื่นชมโดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลตำบลโป่ง และรับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา กองทัพเรือ กรมชลประทาน ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 15

สำหรับผลรางวัล รับรางวัลหน้าแท่นพระฉายาลักษณ์ ผู้ชนะการแข่งขันเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานชนะเลิศแข่งขันเรือยาว 55 ฝีพาย ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ทีมเรือปัญญา ป.นำโชค จ.ปทุมธานี รับเงินรางวัล 1 แสนบาท และถ้วยรางวัลประทานพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ผู้ชนะการแข่งขันเรือยาว 30 ฝีพาย ก ได้แก่ เรือเจ้าแม่สองนาง จ.สมุทรปราการ , รับเงินรางวัล 5 หมื่นบาท , รางวัลชนะเลิศเรือยาว 30 ฝีพาย ข 4 ลำ เริ่มร่องน้ำนอกสุด-แดง-น้ำเงิน-ริมฝั่ง ได้แก่ เรือเจ้าแม่เหลืองจันทร์ ส่วนรางวัลชนะเลิศเรือยาว 55 ฝีพาย ข 4 ลำ เริ่มร่องน้ำนอกสุด-แดง-น้ำเงิน-ริมฝั่ง ได้แก่ เรือเจ้าพระยามหานคร