แบ่งปัน

15207922_1441779545847216_989654409_n   15208068_1441779525847218_2105423483_n    15151326_1441779529180551_1452423103_n

จากที่มีการนำเสนอ สกู๊ปข่าว ชุมชนที่ถูกลืม ซึ่งเป็นเสียงชาวบ้านได้กล่าวกับทางผู้สื่อข่าว และช่วยกันทำถนนกันเองในหมู่บ้าน ชุมชน เอสอาร์-บ้านล่าง หมู่ที่ 4 หนองปลาไหล นั้น ในเรื่องนี้ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้ทำหนังสือออกมาชี้แจงเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2559 เพื่อให้ประชาชน ทราบว่า ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ขอชี้แจงว่า ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในชุมชนมาโดยตลอด แต่เนื่องจากชุมชนเอสอาร์-บ้านล่าง เป็นพื้นที่หมู่บ้านเกิดจากการจัดสรรที่ดินเปล่าของเอกชน เพื่อขายให้กับประชาชนโดยมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายว่า การจัดสรรมานานกว่า 10 ปีแล้ว และไม่ดำเนินการให้ระบบสาธารณูปโภค ทั้งถนน ไฟฟ้า ประปา ระบบระบายนำแต่อย่างใด ทำให้มีผู้ซื้อที่ดินว่างเปล่าปลุกบ้านเพื่อพักอาศัยเดือดร้อน ไม่มีถนนที่ดี ไม่มีบริการไฟฟ้า น้ำประปา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรฯ แต่อย่างไรก็ดี เทศบาลตำบลหนองปลาไหล มิได้นิ่งนอนใจปล่อยทิ้งประชาชน หรือให้ประชาชนดิ้นรนแก้ปัญหาโดยลำพัง โดยได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าในชุมชนแล้วบางส่วน ก่อสร้างถนนเข้าชุมชนแล้ว 2 โครงการและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งประสานงานจัดหางบประมาณ มาดำเนินการแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภค ซึ่งขณะนี้รอการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง จึงเรียนมาให้ทราบ นายพะเยาว์ ช่างไม้ รองนายกเทศมนตรี ปฎิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล

15209188_1441779549180549_1161891552_n  15208985_1441779562513881_222175143_n