แบ่งปัน

S__9240620  S__9240622

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว

เมืองพัทยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง และศูนย์รับเลี้ยงสุนัขจรจัดพลูตาหลวง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสุนัขจรจัด
เมื่อช่วงเช้าของวันที่23พฤศจิกายน2559 นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา
ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยพ.จ.อ.วิษณุ โตสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง และนายสุรพล สงวนชาติศรไกร ศูนย์รับเลี้ยงสุนัขจรจัดพลูตาหลวง ได้ร่วมลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสุนัขจรจัด ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าเมืองพัทยา