แบ่งปัน

15171022_1704834499834842_6826962489998842836_n 15181352_1704834526501506_6301617274013039962_n

ภาพ/ข่าว อัมพร

ท่าเรือแหลมฉบัง จัดกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณ “รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” พร้อมหน่วยงานอื่นๆ ทั่วประเทศ ขณะเดียวกันยังมีการแปรขบวนเป็นเลข ๙ ในวงกลมสีดำ เพื่อน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

เมื่อเวลา 08.00 น. วันนี้ ( 22 พฤศจิกายน ) เรือโท ภูมิ แสงคำ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้เป็นประธานในการนำคณะผู้บริหารและพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการ ผู้แทนชุมชนและประชาชนทั่วไปเกือบ 400 คน ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ ในกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” ที่บริเวณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ หน้าอาคารที่ทำการท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมดังกล่าวเริ่มตั้งแต่การเคารพธงชาติ ในเวลา 08.00 น.ภายในกิจกรรมนอกจากจะมีการกล่าวคำปฏิญาณตนแล้ว ยังร่วมกันสำรวมจิตภาวนา (ยืนสงบนิ่ง) เป็นเวลา 89 วินาที และผู้ร่วมกันยังพร้อมใจกันแปรขบวนเป็นเลข ๙ ในวงกลมสีดำ ขณะที่วงดุริยางค์จากโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ร่วมบรรเลงเพลงในหลวงของแผ่นดิน เพลงของขวัญจากก่อนดิน เพลงต้นไม้ของพ่อ รวมทั้งเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงสรรเสริญพระบารมี