แบ่งปัน

S__36470854  S__36470855

S__36470858  S__275693570

ภาพ/ข่าว สันติ

เมืองพัทยา ทหาร มทบ.14  ลงพื้นที่ชายหาดหลังโรงแรมโคซี่บีช ติดตามการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและสอบถามปัญหาของผู้ประกอบการร่มเตียงหลังมีการร้องขอสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่ชายหาดหลังโรงแรมโคซี่บีช เขาพระตำหนัก ร้อยโท สันนิบาล แสนดี หัวหน้าชุดรักษาความสงบอำเภอบางละมุง จากมณฑลทหารบกที่14  พร้อมกับ เจ้าหน้าที่จาก เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชายหาดตรวจสอบความคืบหน้าในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และการปรับภูมิทัศน์ตามนโยบายของ คสช. ที่ผ่านมา รวมถึงการรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของผู้ประกอบการร่มเตียง หลังจากที่ทางผู้ประกอบการมีการเขียนคำร้อง ขอความอนุเคราะห์จากเมืองพัทยาในเรื่องของความเดือดร้อน โดยทางเจ้าหน้าที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร่มเตียงมาประชุมร่วมกัน ซักถามและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เสนอสิ่งที่เดือดร้อนที่สุดโดยผู้ประกอบการได้เสนอความเดือดร้อน 5 ข้อ คือ  ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเมืองพัทยาช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนนั้น คือ ห้องสุขา เรื่องที่  2 ขอประกอบอาหาร แบบไม่มีไฟเชื้อเพลิง เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องการรับประทานอาหารบริเวณชายหาด แต่ปัจจุบันถูกสั่งห้ามประกอบอาหารใดๆทั้งสิ้น เรื่องที่ 3 ขอศูนย์บริการนักท่องเที่ยวให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชายหาด เรื่องที่  4 ขอเขตทุ่นว่ายน้ำให้นักท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัย และเรื่องที่ 5 ขอแสงสว่างไฟส่องทาง เนื่องจากเวลาค่ำคืนถนนด้านบนจะมืดสนิท  ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้รับข้อเสนอไว้ก่อนนำเรื่องดังกล่าวไปเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ประชุมหาข้อสรุปที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ให้ผู้ประกอบการร่มเตียงที่สร้างห้องสุขาชั่วคราวขึ้นเองนั้น ให้ทุบทิ้งทันทีเนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผิดระเบียบในข้อตกลง ในระหว่างที่มีการเจรจาอยู่นั้นได้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อทางเจ้าหน้าที่  โดยนักท่องเที่ยวทุกคนต่างร้องเรียนขอให้มีห้องสุขา ห้องอาบน้ำที่มีคุณภาพ เนื่องจากนทท.ส่วนใหญ่จะเดินขึ้นบันไดที่มีความสูงชันไม่ไหว โดยทางเมืองพัทยาและหัวหน้ารักษาความสงบเมืองพัทยา ได้รับปากเรื่องนี้กับทางนทท.ในเรื่องของการจัดสร้างห้องน้ำให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย
การแก้ไขปัญหาชั่วคราวทางเมืองพัทยาจะนำห้องสุขาชั่วคราวเคลื่อนที่มาอำนวยความสะดวกในเบื้องต้นก่อน เพราะชายหาดแห่งนี้ มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหนาแน่น ส่วนมากมีแต่ผู้สูงอายุ ในการต้องขึ้นลงบันไดสูงชันอาจจะเกิดอันตรายได้ ซึ่งเป็นที่พอใจกับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการร่มเตียงเป็นอย่างมาก แต่ในระยะยาว สิ่งที่ผู้ประกอบการขอมานั้น จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกระเบียบต่อไป…