แบ่งปัน

5283983341380

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร

ผบช.ภ.2 ลงพื้นที่พัทยาประชุมการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาจราจร
ที่ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พลตำรวจโท จิตติ รอดบางยาง ผบช.ภ.2 เป็นประธานประชุมการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่เมืองพัทยา และการจัดระเบียบรถสาธารณะ โดยมีตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา , สภ.บางละมุง , สภ.นาจอมเทียน , สภ.หนองปรือ , เจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่ 14 , กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ , ผู้บริหารเมืองพัทยา , ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง , เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง , สมาคมนักธุรกิจเมืองพัทยา , สหกรณ์สองแถว และสมาคมแท็กซี่โลมา เป็นต้น โดยทาง พ.ต.ท.วสุวัตน์ โชติช่วง สว.จร.สภ.เมืองพัทยา ได้กล่าวสรุปสถานการณ์ปัจจุบันของการจราจรในเขตพื้นที่เมืองพัทยา รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ได้มีการดำเนินการ โดยเฉพาะปัญหารถโดยสารสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้าง , รถสองแถว และรถแท็กซี่ ซึ่งบางส่วนยังคงเป็นปัญหาและรอการแก้ไข 
ซึ่งในเรื่องดังกล่าว นาย นพรัตน์ สรไชยากร หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง กล่าวเสริมในเรื่องปริมาณรถยนต์สาธารณะซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งของการจราจรติดขัดว่า ปัจจุบันมีรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนในจังหวัดชลบุรี ประมาณ 497 คัน โดยไม่มีกฎหมายตัวใดออกมาควบคุมปริมาณรถ อีกทั้งยังมีแท็กซี่จากกรุงเทพมาส่งคนที่จังหวัดชลบุรี ถือโอกาสมาตั้งโต๊ะในบางจุด ก็เป็นตัวเพิ่มปริมาณรถให้หนาแน่นมากขึ้น ที่ผ่านมาทางสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกับกรมการขนส่งมาดำเนินการกวดขันจับกุมรถแท็กซี่ที่ไม่เปิดมิเตอร์รับผู้โดยสารได้ร้อยกว่าคัน
ด้านพันเอก ภพอนันต์ เหลืองภานุวัฒน์ รอง ผบ.มทบ.14 ได้สรุปการประชุม พร้อมมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาจราจรพื้นที่เมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง เบื้องต้น ให้ทุกสถานีตำรวจ นำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลักคือ 1.ให้ทุกโรงพักโดยเฉพาะ สภ.เมืองพัทยา ทบทวนการสำรวจสภาพปัญหาการจราจรใหม่ โดยทำเป็น 2 ลักษณะ คือ การสำรวบวงรอบ 1 เดือน และการสำรวจวงรอบทุกวัน โดยให้สารวัตรจราจร หรือสารวัตรป้องกันปราบปราม ที่ทำหน้าที่จราจร เป็นผู้สำรวจด้วยตนเอง ว่าจุดไหนมีสภาพปัญหาการจราจร สำรวจใหม่ทุกจุด การสำรวจใน 2 ลักษณะนี้ จะทำให้สภาพสภาพปัญหาการจราจรที่แน่ชัด อาทิ ทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร หาก 3 สัญญาณไฟแล้วยังไม่ผ่านถือว่าเป็นปัญหา หรือถนนเป็นคอขวดมีหางแถวยาว 30 เมตรถือว่าเป็นปัญหาเช่นกัน 2. สำรวจแล้วไปทบทวนวิธีการแก้ไขปัญหาแต่ละจุดว่าแก้ไขอย่างไร และ 3.ให้มีการประเมินผลการแก้ไขปัญหาจราจรทุกจุดอย่างละเอียด และนำส่งมาที่ภาค 2 ทุกสัปดาห์ เพื่อผู้บังคับบัญชาจะได้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาว่าไปได้ถูกจุดหรือไม่ หรือแก้ไขถูกต้องหรือไม่อย่างไร…