แบ่งปัน

ที่หอประชุมหมู่ที่ 4 บ้านบางละมุงฝั่งธน เขตเทศบาลตำบลบางละมุง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. โดยมีนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ์ ผู้จัดการอพท.3 เป็นผู้นำทีมเจ้าหน้าที่และทีมวิศวะกรที่ปรึกษา มาลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับฟังการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นครั้งที่ 2 ต่อโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งอ่าวบางละมุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศแห่งใหม่

จากความสำคัญของโครงการ บางละมุงถือเป็นเมืองหน้าด่านเข้าสู่เมืองพัทยา ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน ป่าชายเลนบริเวณตำบลบางละมุง ถือว่าเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ของเมืองพัทยาที่มีความหลากหลายในระบบนิเวศและยังเดินทางเข้าถึงได้สะดวกเพราะอยู่ใกล้ถนนสุขุมวิทและต่อเนื่องกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่จะเกิดตามมาอย่างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดท่ากระดาน และวัดบางละมุง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะนำศักยภาพในทุกด้านที่เป็นธรรมชาติออกมาเพื่อจะผลักดันให้พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่มีนวัตกรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนายกฤตภพ เพ็ญจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการชุมชนใกล้เคียงและชาวบ้านหมู่ที่ 4 ร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการเกี่ยวกับความก้าวหน้าในแต่ละขั้นตอนและรับฟังปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่เพื่อจะได้นำไปแก้ไขให้โครงการออกมาดีที่สุดและต้องการให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมและเกิดความพอใจมากที่สุด