แบ่งปัน

628780  628783

628787  628798

ภาพ/ข่าว วสุพล

รองเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประธานในงานก่อสร้างอาคารมัสยิดมิฟตาฮุ้ลอิสลาม มัสยิดแห่งที่ 11 ของอำเภอบางละมุง

ที่บริเวณหลังศูนย์อบรมจริยธรรมมิฟตาฮุ้ลคอยรียะห์ ในพื้นที่ชุมชนมิตรสัมพันธ์ ของเทศบาลเมืองหนองปรือหนองปรือ   อาจารย์สมาน อาดัม รองเลขาธิการกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานประกอบวางรากฐานก่อสร้างมัสยิดมิฟตาฮุ้ลอิสลาม บ้านหนองปรือ หลังใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นจากกำลังศรัทธาพี่น้องชาวมุสลิมร่วมบริจาคจากทั่วประเทศ  ซึ่งมี แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม อาทิ นายสนยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นาย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต สส.ชลบุรี พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นาย นริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุงพร้อมผู้นำศาสนา นักการเมือง นักธุรกิจ ซึ่งมีฮัสยีอิมรอฮีม บันเล็งลอย พร้อมด้วยสัปบุรุษ  กรรมการประจำมัสยิด พี่น้องชาวมุสลิมให้การต้อนรับ

สำหรับอาคารหลังใหม่แห่งนี้มีเนื้อที่ 2 งาน 69 ตารางวา งบประมาณการก่อสร้างกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาอิสลาม และการศึกษาพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนเพื่อความปองดองสมานฉันฑ์ระหว่างชาวมุสลิมทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยมีการอ่านสารถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรรยายศาสนาธรรม การประกาศองค์การอัลเลาะห์ และการขอดุอาร์ โดยอาจารย์ สมาน รองเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดวางรากฐานมัสยิดหลังใหม่ตามลำดับ…