แบ่งปัน

634023  634024

634025  634028

ภาพ/ข่าว วสุพล

เหล่าสาธุชนนับพันคนหลั่งไหลเข้าร่วมงาน กิจกรรมทำบุญ 5 ศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ ปราสาทสัจธรรม พัทยา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในกิจกรรมทำบุญ 5 ศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีเหล่าบรรดาคณะผู้บริหารปราสาทสัจธรรมพร้อมด้วยสาธุชน ประชาชนชาวพัทยาและอำเภอบางละมุงต่างเข้าร่วมทำบุญตักบาตรนับพันคน ให้แด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรจำนวน 589 รูป

634032  634034

เวลาต่อมาทาง นาง วรากร วิริยะพันธุ์ ผู้บริหารปราสาทสัจธรรม ประธานกรรมการจัดงาน ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในพิธีทำบุญ 5 ศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นประธานจุดธูปเทียนทองน้อย พร้อมกล่าวคำถวายอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกับการยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 89 วินาที และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกับเหล่าสาธุชนประชาชนที่ได้เข้าร่วมงาน ก่อนที่จะมีการประกอบพิธีทางศาสนา ๕ ศาสนา คือ ศาสนาพุทธที่นำสวดพระพุทธโดยหลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร จากวัดช่องลมนาเกลือพัทยา และการสวดของพระจีนจากอำเภอศรีราชา พร้อมด้วยการทำพิธีทาง ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และ ซิกข์ ทั้งในภาคเช้า และภาคบ่าย …

634037  634093

634094  634095