แบ่งปัน

15356867_1284945511593624_1869127715_n  15357001_1284945508260291_1993034233_n

15423773_1284945504926958_196882168_n  15435666_1284945501593625_1684677661_n

ภาพ/ข่าว วาสนา 

เมืองพัทยาและมูลนิธิมหกิจไพศาลร่วม ลงนามบันทึกการส่งมอบและรับมอบสิ่งปลูกสร้างภายในวังสามเซียน บนเขาพระใหญ่เมืองพัทยา เพื่อพัฒนาปรับปรุงและดูแลรักษาให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา  นาย ชนัฐพงศ์  ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา ได้ลงนามบันทึกการส่งมอบและรับมอบสิ่งปลูกสร้างภายในวังสามเซียน บนเขาพระใหญ่เมืองพัทยา ระหว่างมูลนิธิมหกิจไพศาล กับ เมืองพัทยา โดยมี นายมงคล มหกิจไพศาล  ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิมหากิจไพศาล ร่วมลงนาม  ท่ามกลางข้าราชการเจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนเมืองพัทยาร่วมเป็นสักขีพยาน

โดย นาย มงคล  มหกิจไพศาล ที่ปรึกษามูลนิธิมหกิจไพศาล กล่าวว่า จากที่มูลนิธิมหกิจไพศาลได้ดำเนินการก่อสร้างปูชนียสถานให้เป็นที่สัการะของประชาชนที่วังสามเซียน ( เขาพระใหญ่ ) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยา มาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี โดยภายในมีสิ่งปลูกสร้างที่ประกอบได้ด้วย ศาลเจ้าสามเซียน( ฮก ลก ซิ่ว) ,เจ้าแม่กวนอิม , ศาลเจ้าพ่อเหล่าจื้อ, ศาลเทพพระเจ้าโชคลาภ , รูปปั้นในวรรณคดีเรื่องสามก๊ก, หอระฆัง , ศาลาขงจื๋อ , อนุสาวรีย์ด๊อกเตอร์ซุนยัคเซ็น ,สวงนหย่อมตงซัง ภาพปริศนาธรรมตามตำนานพงศ์สาวดารจีนเรื่อง 24 ยอดกตัญญู , กำแพงสูง 2 เมตรยาว 40 เมตร ,ศาลเทพเจ้ากวนอู  ศาลพระพรหมและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆให้เป็นสาธารณสมบัติของเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองพัทยา ให้ประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้ขึ้นไปสักการะบูชา และใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป โดยไม่มีการเก็บค่าเข้าชมสถานที่และไม่มีการการนำสิ่งปลูกสร้างภายในวังสามเซียนไปแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นใด  ทั้งนี้มูลนิธิมหกิจไพศาลมีความตั้งใจที่จะดูแลรักษา บูรณะซ่อมแซมและปรับปรุงพัฒนาสิ่งปลูกสร้างต่างๆให้มีความสะอาดสวยงามด้วยเงินทุนของมูลนิธิต่อไป

ด้านนายชนัฐพงศ์ ปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า  หลังจากนี้ไปเมืองพัทยาจะดำเนินการหาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างภายในวังสามเซียน พร้อมทั้งศึกษาแนวทางในการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นใหม่เพื่อร่วมกันดำรงรักษาไว้ซึ่งวังสามเซียน โดยการจัดสถานที่ให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยการดูแลคุ้มครองรักษาของเมืองพัทยา ตลอดทั้งจะต้องประชุมส่วนราชกการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันบริหารจัดการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาต่อไป

56_big  chn_att120019003

ภาพ วังสามเซียน จาก อินเตอร์เน็ต