แบ่งปัน

ที่ห้องประชุม เทศบาลตำบลหนองปลาไหล นาย ภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อดำเนินการจัดโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 โดยมีผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เจ้าหน้าที่ ตัวแทนหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพียง
ทางเทศบาลฯได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาพร้อมกันยังเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีภายในหมู่คณะอีกด้วย โดยที่ประชุมทาง มีการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ รูปแบบการจัดงานรวมถึงกำหนดการ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมรับทราบและแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ทางเทศบาลจะจัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษาขึ้นโดยแบ่งเป็นการจัดงานเป็น 2 วัน ได้แก่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป จะเป็นการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาเพื่อเตรียมนำไปถวายตามวัดที่ได้กำหนดไว้ ณ  ที่ทำการเทศบาลตำบลหนองปลาไหลและวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.30น. ที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลจะเป็นการเริ่มตั้งขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาเพื่อนำไปถวายตามวัดในพื้นที่ของเทศบาลฯ ได้แก่ วัดสันติคาม วัดหนองเกตุใหญ่ วัดป่าสุทธิภาวัน และวัดหนองเกตุน้อย ตามลำดับ ซึ่งทางเทศบาลได้ขอเชิญชวนประชาชนทั้งในพื้นที่และใกล้เคียงได้เข้าร่วมงานบุญได้ตามวันและเวลาดังกล่าวหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลในวันและเวลาทำการ