แบ่งปัน

ถมทรายชายหาดชะงักหลังพบทรายไม่ใกล้เคียงกัน ต้องเริ่มหาแหล่งทรายใหม่
ผู้สื่อข่าวรายงานจากเมืองพัทยา ว่าหลังจากที่มีโครงก่อเสริมสร้างทรายชายหาดซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 57 โดยจะมีการถมทรายหาดกว้างยาว 35 เมตร โดยล่าสุดทราบว่าโครงการดังกล่าวนั้นได้หยุดชะงักลงเนื่องจากทราบที่นำมาถมนั้นมีลักษณะไม่เหมือนกับชายหาดเมืองพัทยา
สำหรับ โครงการก่อสร้างเสริมทรายชายหาดซึ่งเริ่มก่อสร้างในวันที่วันที่ 29 ธันวาคม 2557 ซึ่งครบกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 21 มิ.ย. 2559 งบประมาณไว้ที่ 429 ล้านบาท ซึ่งได้ร่วมกับสถาบันวิจัยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการทำการศึกษา และได้สรุปความเห็นจากทุกฝ่ายว่าจะมีการเสริมทรายชายหาดกว้าง 35 เมตร และก่อสร้างแนวกันชนป้องกันลมพายุปะทะแนวชายฝั่งระยะ 15 เมตร ด้วยการใช้ถุงพิเศษที่มีความทนทาน โดยช่วงแรกได้มีการสำรวจแหล่งทรายที่ปากแม่น้ำระยองที่คณะผู้ศึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสม แต่สุดท้ายจังหวัดระยองกลับยกเลิกสัมปทาน ทำให้ผู้รับเหมาต้องหาแหล่งทรายใหม่ ผู้รับเหมาให้หยุดการดำเนินการไว้ก่อน จึงเป็นสาเหตุให้มีการหยุดการดำเนินการก่อสร้างไป ต่อมาทางกรมเจ้าท่าได้ว่าจ้างบริษัท กิจการร่วมค้า มารีน คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับเหมาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสริมทรายชายหาดพัทยา มูลค่าโครงการ 429 ล้านบาท ใช้ทรายจำนวน 3.6 แสนลูกบาศก์เมตร โดยพื้นที่โครงการเริ่มตั้งแต่บริเวณโรงแรมดุสิตรีสอร์ท พัทยาเหนือ ถึงพัทยาใต้ ระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2559 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 มีนาคม 2560 โดยได้มีการค้นพบแหล่งทรายแหล่งใหม่ที่อยู่กลางทะเลเขตอำเภอสัตหีบ ซึ่งอยู่ห่างจากชายหาดออกไปประมาณ 30-40 กิโลเมตร แต่ความหวังการเสริมทรายชายหาดต้องมาล้มครืนอีกครั้ง เมื่อทางบริษัทผู้รับจ้างได้เริ่มทำการก่อสร้างแต่กลับพบว่าแหล่งทรายที่สำรวจมีข้อแตกต่างจากที่ได้ศึกษามาทั้งหมดก่อนหน้านี้ ซึ่งพบว่าคุณสมบัติทางกายภาพ แตกต่างกับทรายบนฝั่ง จึงทำให้โครงการหยุดชะงักและต้องหาแหล่งทรายใหม่…