แบ่งปัน

S__32555020 S__32555021

S__32555022S__32555023

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร

พิธีมอบครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ บริษัท เอก-ชัยดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือ เทสโก้ โลตัส เขตภาคตะวันออก ให้แก่โรงพยาบาลบางละมุง 
ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลบางละมุง นาย ชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีมอบครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ บริษัท เอก-ชัยดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือ เทสโก้ โลตัส เขตภาคตะวันออก โดยมี นางจิตตรา บุญประสิทธิ์ ผู้จัดการเขตภาคตะวันออก เป็นตัวแทนบริษัท เอก-ชัยดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส เขตภาคตะวันออก) มอบเครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง เป็นเงิน 420,000 บาท ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 892 ชิ้น เป็นเงิน 14,748 บาท และเงินสดจำนวน 73,271 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 508,019 บาท ให้กับนายแพทย์ชาญชัย ลิ้มธงเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง เป็นตัวแทนรับมอบ 
เนื่องจากทางโรงพยาบาลบางละมุง เป็นโรงพยาบาลบางละมุงเป็นโรงพยาบาลของรัฐ ที่ได้รับความเชื่อถือจากคนทั้งในพื้นที่และใกล้เคียงจำนวนมาก แม้จะมีครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวนมาก แต่ก็ไม่เพียงพอสำหรับการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ ทางเทศโก้โลตัส เขตพื้นที่ภาคตะวันออก จึงได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป้า และสมทบทุนในการซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ดังกล่าว…….