แบ่งปัน

S__10764372  S__10764373

S__10764374  S__10764375

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร    

ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา จัด “พิธีสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันประมาณค่ามิได้ของพสกนิกรชาวไทย และชาวพุทธ

ที่ ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา นาง จตุพร พิศาลวาเลิศ ประธานกรรมการผู้บริหาร ประธานจัดงานและจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธ เพื่อทำพิธีสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ” โดยมี สิบเอกหญิงกรวรรณ สุ่มมาตย์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีตัวแทนท่านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี 2559-2560 ก่อนจะเริ่มพิธีสวดได้ร่วมกันยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และเข้าสู่พิธีสวดซึ่งนำสวดโดย พระภิกษุสงฆ์ 3 รูป จากวัดเขาบำเพ็ญบุญ

ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ และภิกษุณี วิลาวรรณ คุ้มสิงห์คำ บทสวดในพิธีมีการอัญเชิญเทพเทวดามาร่วมรับฟังการสวดมนต์ข้ามปี สมาทานศีล 5 มงคลสูตร นมัสการสิทธิคาถา มงคลจักรวาลใหญ่ แผ่เมตตา และอุทิศผลบุญกุศล ก่อนที่พระภิกษุสงฆ์จะให้ศีลให้พรแก่ผู้มาร่วมงาน ภายในงานยังได้มีการจุดผางประทีป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันประมาณค่ามิได้ของพสกนิกรชาวไทย และชาวพุทธ อีกทั้งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้อนุรักษ์ รักษา วิถีของชาวพุทธและเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาหลักของคนไทย ทั้งนี้ยังเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีของผู้มีจิตศรัทธา และเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าสู่การเริ่มต้นวันใหม่ ของปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

ทั้งนี้ ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา สร้างขึ้นเพื่ออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสถึงกิจกรรมและประสบการณ์ของความเป็นไทยได้ครบทั้ง 4 ภาค ที่สำคัญภายใน ได้จำลองพระวิหารจัตุรมุขหรือหอคำหลวง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและสำคัญของคนไทยชาวพุทธ……..