แบ่งปัน

ที่โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย ทาง นาย สนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายฆราวาสและพระเดชพระคุณพระพรหมกวี รองสมเด็จพระราชาคณะ เจ้าคณะภาค 13 เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในงานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย  โดยมี นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นผู้กล่าวรายงานและนายนาย วิโรจน์ อำพรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย อ่านประวัติพระครูโสภณประภาธร

ซึ่งทางโรงเรียนได้นิมนต์พระมหาเถระจำนวน 10 รูปมาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมฉันภัตตราหารเพล ในงานมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้นำท้องถิ่น นักการเมือง กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงมาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ นาย เชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ,นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำหนองปลาไหล, นาย มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ, นาย เรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก อบจ.ชลบุรี, นาย ปราโมทย์ นพสิริ อธิบดีอัยการภาค 2, นาย วิชัย รอดเปีย สมาชิกสภาเมืองพัทยา , นาย ชาติชาย แสวงหาทรัพย์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการบริษัท เวิล์ดเจมจำกัด และ ลงบุญสนอง ทิพย์สุมาลี คุณพ่อตัวอย่างจังหวัดชลบุรีและคนดีศรีตำบลหนองปลาไหล ทั้งนี้ภายในงานพิธีทาง นายชาติชาย นางวิไล แสวงหาทรัพย์ยังได้มอบเงินจำนวน 1 แสนบาทเพื่อปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.ที่5 , พร้อมยังซื้อรถกอล์ฟถวายให้กับ พระครูโสภณประภาธร ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตะเคียนเตี้ย เจ้าอาวาสวัดหนองเกตุน้อย ที่ท่านได้อาพาสไว้ใช้สำหรับเดินทางภายในวัด และยังซื้อที่ดินจำนวน 2 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวาถวายวัดหนองเกตุน้อย โดยมีลงบุญสนอง ทิพย์สุมาลี รวมสบทบเงินซื้อด้วยอีก 4 แสนบาท รวมเป็นเงิน 6 ล้าน 1 แสน 7 หมื่น 5 พันบาท

และการจัดพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครู บุคคลากร และนักเรียนภายในโรงเรียน พร้อมยังเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับ พระครูโสภณประภาธร ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตะเคียนเตี้ย เจ้าอาวาสวัดหนองเกตุน้อย ที่ท่านได้เมตตาจัดสร้างอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ถึงปัจจุบันโดยมีมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการเลย ได้แก่ อาคารพระครูโสภณประภาธร 2551 ,โรงอาหารพระครูโสภณประภาธร 2552 , อาคารพระครูวินัย สาครหลวงปูสาย สร้อยทอง 2553, อาคารประภาธโร พระครูโสภณประภาธร 2556, บ้านพักครู และการประสานงานกับ นาย สนธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการปรับปรุงพื้นสนามบอลและการก่อสร้างกำแพงหินบริเวณรอบโรงเรียน

สำหรับโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2558 มีนักเรียน 724 คน มีข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาจำนวน 29 คน มีห้องเรียน 22 ห้อง มีอาคารเรียน 6 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง อาคารโรงอาหาร 1 หลัง ห้องน้ำ 4 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง โดยปัจจุบันมี นาย วิโรจน์ อำพรวิชัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ภาพ  / ข่าว – วสุพล