แบ่งปัน

S__10928297 S__10928298

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร

รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ เขาพระใหญ่
ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณเขาพระใหญ่ เพื่อตรวจสอบการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หลังจากเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ได้ติดป้ายประกาศได้ประชาชนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ล้ำที่สาธารณะ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ตามคำสั่งที่ ชบ 52304/5644 ด้วยเมืองพัทยา ได้ตรวจสอบพบว่ามีประชาชนได้สร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่ดินสาธารณะประโยชน์ บริเวณเขาพระใหญ่ จำนวนหลายอาคาร ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดฐานเข้ายึดถือ ครอบครองที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ต้องระวางโทษตามมาตรา 108 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบในวันนี้พบว่า ที่บริเวณไหล่เขาพระใหญ่ หรือ ทางขึ้นวิหารสามเซียนประชาชนได้กำลังทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำดังกล่าวอยู่ ซึ่งประชาชนได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการรื้อถอนไปแล้วกว่า 80 % แต่ยังคงมีสิ่งปลูกสร้างเหลืออยู่อีก 1 หลัง ที่ยังไม่ยอมทำการรื้อถอน โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยา และ เจ้าหน้าที่ทหาร จะนำรถเครนพร้อมอุปกรณ์ เข้ามาทำการรื้อถอนอีกครั้งในภายหลังต่อไป….