แบ่งปัน

52819 52820

มทบ.14 ลงพื้นที่จัดระเบียบรถสาธารณะ พร้อมขอคืนพื้นที่จี้แท็กซี่ และจักรยานยนต์รับจ้างห้ามจอดแช่ริมฟุตบาทหน้าห้างดัง
พันเอก สมศักดิ์ ตั้งดำรงธรรม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 14 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง เจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณริมฟุตบาททางเท้า หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช ฝั่งถนนพัทยาสายสอง เพื่อทำการจัดระเบียบการจราจรและรถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองพัทยา หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการนำพื้นที่บริเวณดังกล่าวมาจัดทำเป็นจุดจอดของรถแท็กซี่ส่วนบุคคล ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและหนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วน
ทั้งนี้จากการเข้าตรวจสอบพบว่าช่วงบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นทางเท้าขนาด 3.50 เมตร x 20 เมตร ระบุแนวจราจรด้วยเส้นขาว-เหลือง ซึ่งพบว่ามีรถแท็กซี่ส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามาจอดรอรับผู้โดยสารตลอดแนว โดยมีการตีเส้นกำหนดเป็นช่องสำหรับจอดรถ เจ้าหน้าที่จึงทำการเคลียรถสาธารณะต่างๆออกจากพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจัดระเบียบของ คสช.อย่างเคร่งครัด
มีรายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นทางเดินเท้าสาธารณะ กระทั่งต่อมามีการขออนุญาตเปิดเป็นช่องทางเพื่อให้ยานพาหนะสามารถวิ่งเข้า-ออก และจอดรับส่ง-ผู้โดยสารชั่วคราวได้ แต่ต่อ มาพบว่ามีผู้ประกอบการเข้ามาจับจองและนำพื้นที่สาธารณะมาเปิดจุดให้บริการรถแท็กซี่ส่วนบุคคลให้เช่ารวมจำนวนกว่า 50 คัน กระทั่งมีการร้องเรียนจากประชาชนว่าสร้างปัญหาด้านการจราจรและมีการนำถนนสาธารณะมาใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง จึงมีการนำกำลังเข้าตรวจสอบและยกเลิกพื้นที่ดังกล่าว
ขณะที่หลังจากผลการปฏิบัติในครั้งนี้จะมีการนำเรื่องเข้ารายงานต่อคณะกรรมการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะเมืองพัทยา เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการ โดยคาดว่าจะมีการกำหนดให้จัดทำเป็นจุดจอดรถรับส่งรถโดยสารสาธารณะ ตามนโยบายของ คสช.ที่กำหนดให้มีการรับส่ง และจอดรถตามจุดจอดที่กำหนดจำนวน 168 จุดทั่วเขตเมืองพัทยา ซึ่งหากพบว่ามีการฝ่าฝืนก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยจะมีผลการปฏิบัติการกวดขันและจับกุมอย่างจริงจังตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป…….