แบ่งปัน

DSC_3536 DSC_3569 DSC_3576 DSC_3584

ทย-สหรัฐร่วมวางแผนฝึกผสมCARAT2017

( 17 ม.ค.60 ) ห้องประชุมโรงแรมดิวารีจอมเทียน  เมืองพัทยา   น.อ.สุรกิจ  โพธิ์งาม  รองเสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ 2  พร้อมด้วย LCDR  Jeremy  Crestetto  ผู้นำการวางแผน-การฝึก ฝ่ายสหรัฐ   และเจ้าหน้าที่ทหารทั้งสองฝ่าย รวมประชุมการวางแผนขั้นต้น การฝึกผสม CARAT2017  โดยการฝึกผสม CARAT2017จะมีการฝึกร่วมระหว่างทหารไทยกับทหารสหรัฐ  โดยหารฝึกจะฝึกเป็นช่วงๆในระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2560

โดยการประชุม การวางแผนขั้นต้น การฝึกผสม CARAT2017  จะมีการแบ่งการประชุมเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนในการฝึกผสม  โดยพิจารณาตารางการฝึกให้เหมาะสม  ซึ่งเป็นการฝึกทางยุทธวิธีทางทหารระหว่างทหารเรือไทยกับทหารเรือสหรัฐอเมริกาตามภูมิประเทศต่างๆเพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้ยุทธวิธีทางทหาร